نماینده مرند و جلفا گفت: تاکنون یک شهید در مرزهای ایران و آذربایجان و ارمنستان دیده نشده است به دلیل اینکه مردم در مرز مستقر هستند و این مرزنشینان هستند که مرز را نگه می‌دارند.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :محمد حسن‌نژاد به عنوان موافق ایجاد مناطق آزاد با بیان اینکه یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد کمک به مناطق مرزی است، گفت: در منطقه آذربایجان و سیستان و بلوچستان مناطق آزاد وجود دارد و همان مرزبانی که در آذربایجان وجود دارد در سیستان و بلوچستان نیز وجود دارد اما تاکنون یک شهید در مرزهای ایران و آذربایجان و ارمنستان دیده نشده است به دلیل اینکه مردم در مرز مستقر هستند و این مرزنشینان هستند که مرز را نگه می‌دارند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مردم مناطق مرزی امنیت آن را تأمین می‌کنند، افزود: در منطقه آزاد جلفا شاید قبل از ایجاد منطقه آزاد حتی یک واحد صنعتی نداشت اما در حال حاضر ۳۰۰ واحد صنعتی داشته و سرمایه‌گذار خارجی زیادی در این منطقه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی ادامه داد: در طول ۵ سال۵۰ درصد اشتغال جلفا رشد داشته است، آیا کشور به این میزان رشد اشتغال داشته است؟، خیر رشد اشتغال ۷ درصد بوده است بنابراین مناطق آزاد موفقیت زیادی داشته‌اند.

نماینده مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کل فروش مجتمع تجاری مناطق آزاد به اندازه فروش یک مجتمع تجاری تهران نیست، اظهار داشت: چگونه می‌شود زمانی که مجتمع تجاری تهران محصول برندی را به فروش می‌رساند کلاس و تمدن محسوب می‌شود اما فردی در منطقه آزاد یک محصول برند وارد کند وطن فروشی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه با مشاهده وضعیت مناطق آزاد می توان به میزان ورود تکنولوژی به کشور پی برد، افزود: مناطق آزاد در حال تولید محصولات است و با انتقال تکنولوژی محصولات با کیفیت تولید می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عده‌ای این موضوع را مطرح می‌کنند که با ایجاد مناطق آزاد درآمد مالیاتی کم می‌شود، تصریح کرد: درآمد مالیاتی زمانی ایجاد می‌شود که شرکتی وجود داشته باشد تا مالیات پرداخت کند بنابراین مناطقی که هم اکنون خالی از سکنه بوده و می‌خواهند به مناطق آزاد تبدیل شوند، شرکتی ندارند که بخواهند مالیاتی پرداخت کنند و زمانی که شرکت ایجاد شود مالیات پرداخت می کنند.