بعداز نشست خبری روزهای گذشته نماینده مردم مرند وجلفا با اصحاب رسانه واعلام برعدم اطلاع نمایندگان از چکونگی بررسی بودجه در استان ،بهبودی رئیس سازمان برنامه وبودجه استان آذربایجان شرقی نسبت به ادعای وی مبنی بر عدم اطلاع نمایندگان از چگونگی لایحه بودجه استان درسال ۹۷ واکنش نشان داد.   به گزارش اخبار به رورز […]

 بعداز نشست خبری روزهای گذشته نماینده مردم مرند وجلفا با اصحاب رسانه واعلام برعدم اطلاع نمایندگان از چکونگی بررسی بودجه در استان ،بهبودی رئیس سازمان برنامه وبودجه استان آذربایجان شرقی نسبت به ادعای وی مبنی بر عدم اطلاع نمایندگان از چگونگی لایحه بودجه استان درسال ۹۷ واکنش نشان داد.

 

به گزارش اخبار به رورز مرند :بعداز نشست خبری هفته گذشته نماینده مردم مرند وجلفا با اصحاب رسانه ، بهبودی رئیس سازمان برنامه وبودجه استان آذربایجان شرقی به ادعای این نماینده از روند کارشناسی بودجه وعدم نظرخواهی از نمایندگان ،در نشست اقتصاد مقاومتی شهرستان مرند واکنش نشان داد وگفت:ادعای هر نماینده مبنی بر عدم نظرخواهی از آنان درباره کمیت و کیفیت بودجه استان کذب محض است ما به تمامی نمایندگان استان در مجلس نامه زده ایم واز همه آنها نظرخواهی کرده ایم.

براین اساس بعداز واکنش وانتشار تکذیب بهبودی  رئیس سازمان برنامه وبودجه مبنی بر اینکه از تمامی نمایندگان استان نظرخواهی شده وبا آنها مکاتبه کرده بودیم حسن نژاد نماینده مرند در واکنش به این سخنان بهبودی گفت:بنده برادعای خود مصر هستم ولی نمی دانم آقایان چرا برای کمکاری خود فرافکنی می کنند آیا بهتر نیست به جای حرف زدن مکاتبات انجام شده با نمایندگان را در چه تاریخی بوده منتشر کنند تا مردم بدانند واقعیت چه چیزی بوده است/دارا خبر