مدیر جهاد کشاورزی مرند گفت: کشت کلزا از سال گذشته در شهرستان شتاب گرفته و با افزایش دو برابری از سطح کشت ۱۳۵ هکتار به ۲۷۴ هکتار رسیده است.

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :، منوچهر رحمانی  در جلسه کارگروه کشاورزی شهرستان مرند با اشاره به اینکه کشت پاییزه کلزا انجام شده و کشت گندم و جو نیز با ۴۰ درصد پیشرفت در حال اجراست، بر ضرورت تغییر الگوی کشت و وضعیت بحرانی منابع آبی در گرایش کشاورزان به کشت کلزا اظلاع رسانی سریع و یموقع تاکید کرد

 

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند در ادامه از افزایش ۶۲ دستگاه تراکتور در امر کشاورزی در این شهرستان خبر داد  و افزود :در حال حاضز ۱۵۹ دستگاه تراکتور نیز  توسط این اسین اداره پلاک گذاری شده است. اظهار داشت تا کنون برای ارئه نسهیلات  اشتغال پایدار روستایی نیز از تعداد ۱۵ نفر متقاضی ۵ مورد آن به مبلغ ۲ میلیارد و ۳۸۸ میلیون تومان پرداخت شده است.

رحمانی با بیان اینکه ۶ طرح عمرانی در شهرستان در حال انجام است، گفت: تاکنون مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح های عمرانی در بخش کشاورزی هزینه شده است.

وی در مورد آبیاری تحت فشار نیز اعلام کرد: در شهرستان مرند ۴۹ هزار هکتار اراضی قابل اجرای آبیاری تحت فشار وجود دارد که ۲ هزار هکتار آن تا کنون به این سامانه ها مجهز شده است .

مدیر جهاد کشاورزی مرند خا طر نشان کرذ با اجرای آبیاری تحت فشار در ۲ هزار هکتار از اراضی شهرستان مرند  در مصرف آب در بخش کشاورزی با عث صر فه جویی ۲۰ میلیون متر مکعب آ ب شده است. کوچک بودن قطعات و نداشتن صرفه اقتصادی یکی از عوامل عدم اجرای آبیاری تحت فشار است، عنوان کرد

۲۹۲۰۹۷۲ n83068255-72606258