به گزارش اخبار به روز مرند : مراسم صبحگاه مشترک نیرو های مسلح  بمناسبت گرامیداش هفته نیروی انتظامی در شهرستان برگزار شد .       

به گزارش اخبار به روز مرند : مراسم صبحگاه مشترک نیرو های مسلح  بمناسبت گرامیداش هفته نیروی انتظامی در شهرستان برگزار شد .

DSC_0002 DSC_0003 DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0014DSC_0021