سید رضا هاشمی شهردار مرند در خصوص  پروژه بزرگ عابر گذر تجاری میدان امام خمینی (ره) درگفتگو با خبر نگارما گفت:  پروژه بزرگ عابر گذر تجاری میدان امام متوقف نشده است بحول قوه الهي شهروندان به زودي شاهد  مرحله دوم اين پروژه خواهند شد.  شهردار مرند گفت : مرحله اول این طرح در راستای شناسایی تاسیسات […]

 

 

 سید رضا هاشمی شهردار مرند در خصوص  پروژه بزرگ عابر گذر تجاری میدان امام خمینی (ره) درگفتگو با خبر نگارما گفت:  پروژه بزرگ عابر گذر تجاری میدان امام متوقف نشده است بحول قوه الهي شهروندان به زودي شاهد  مرحله دوم اين پروژه خواهند شد.

 شهردار مرند گفت : مرحله اول این طرح در راستای شناسایی تاسیسات زیر بنایی (کابلهای مخابراتی ، شبکه آب و فاضلاب و … ) و انتفال آن  از سه محور خیابان امام گود برداری شده بود که مرحله اول این پروژه با موفقیت از سوی شرکت آذرسولداش آذربایجان  مجری طرح عابر گذر تجاری خیابان امام خمینی (ره)  می باشد انجام پذیرفت و بعد از مرحله اول مراحل دیگر اجرای این پروژه عملیاتی خواهد شد .

وي در ادامه در خصوص حمايت از سرمايه گذاران گفت : واگذاري برخي از مسئوليت‌ها به بخش‌خصوصي از طريق سرمايه‌گذاري را در تحقق اهداف شهرداري تاثيرگذار و نتيجه حمايت از سرمايه‌گذار بخش‌خصوصي، رونق ساخت وساز و سرعت دادن به اصلاح و آباداني شهر مرند دانست.

 وي افزود شهرداري به عنوان موسسه غيردولتي به صورت خودگردان و خودكفا امور جاري و عمراني خود را مي‌گذراند. وايجاد منابع مالي پايدار را وظيفه مهم شهرداري‌ در انجام امور محوله عنوان كرد .

شهردار مرند  شهروندان را به پرداخت به‌موقع عوارض تشويق كرد و افزود: براي تغيير مبلمان شهري و برطرف كردن نيازمندي‌هاي عمومي شهرداري و آماده‌سازي بستر سرمايه‌گذاري بخش‌ خصوصي نيازمند حمايت شهروندان هستيم.

وي در پايان گفت :  از عموم مردم شریف مرند ، مخصوصا کسبه خیابان امام که با صبر و شکیبایی شهرداری را دراین طرح یاری و همکاری می كنند، تشکر کرد و افزود : اجرای عابر گذر میدان امام  خميني (ره)برای جلب رضایت مندی شهروندان بوده و در آمدی پایدار برای شهرداری خواهد داشت .