جمع کثیری از مشتریان موسسه جوانان خیر در گفتگو با خبر نگار ما در مرند با اعلام این مطلب اظهار کردند باتوجه به اینکه این موسسه از زمان تاسیس برای کمک ودر ارائه تسهیلات بانکی بابهره کم و در بعضی از موارد با وقت های مناسب حتی بدون سود هم تسهیلات ارائه داده ومی دهند […]

جمع کثیری از مشتریان موسسه جوانان خیر در گفتگو با خبر نگار ما در مرند با اعلام این مطلب اظهار کردند باتوجه به اینکه این موسسه از زمان تاسیس برای کمک ودر ارائه تسهیلات بانکی بابهره کم و در بعضی از موارد با وقت های مناسب حتی بدون سود هم تسهیلات ارائه داده ومی دهند ابرلاز رضایتی خودشان را ازاین موسسه اعلام نمودند .

علی قربانزاده یکی از مشتریان مراجعه کننده به موسسه شعته ظا لقانی مرند برای واریز مبلغ ۵۰ میلیون ریال وجه نقد به این موسسه مراجعه کرده بود به خبر نگار ما گفت بنده چون ازاین موسسه خیر دیده ام و هم صاحب مسکن شده و هم برای چندین نفر از خانواده های بی بضاعت و نیازمندان از طریق این موسسه جهزیه و مساعدت مالی شده است .چرا نباید در این موسسه سرمایه ام را نگذارم چون می دانم در کار های خیر همیشه پیش قدم می باشد .

قادر دهقانپور یکی دیگر از مشتریان موسسه در شعبه چهارده معصوم واقع در خیابان تختی هم که برای پرداخت فسط وام خودش به این موسسه مراجعه کرده بود گفت من تاکنون ازاین موسسه چندین مورد تسهیلات دریافت کرده ام و هم سود کم میگیرند و هم در ارائه تسهیلات بموقع پرداخت می کنند و حال که برای پرداخت سر رسید قسط تسهیلات خودم مراجعه کرده بودم دریافت نکردند و گفتند بعد ارز یک هفته منتظر ادغام در یکی از موسسه های مالی کشور توسط بانک مرکزی هستند می باشیم .

ایشان در ادامه افزود این نشان از پایبندبی موسسه به قوانین بانک مرکزی را میرساند نتها برای من بلکه برای خیلی از مشتریان و اهالی شهرستان مرند این مسئله کاملا آشکار است و به اعتمادی که دارند هرگز تنها نخواهند گذاشت