مرند میزبان مسابقان ووشو انتخابی استان آذر بایجانشرقی مسابقات وو شو انتخابی استان آذر بایجانشرقی در بخش ساندا ی دو رده سنی جوانان و بزرگسالان روز کذشته در مرند برگزار شد . در این دوره از مسابقات 13 تیم از شهرستانهای استان آذربایجانشرقی (تبریزالف،تبریزب،میانه،مراغه،جلفا،هشترود،مرندالف،مرند ب،بستان آباد،چاراویماق،اهر،اسکو،بناب )در قالب 107 ورزشکار به رقابت پرداختند و در […]

مرند میزبان مسابقان ووشو انتخابی استان آذر بایجانشرقی

مسابقات وو شو انتخابی استان آذر بایجانشرقی در بخش ساندا ی دو رده سنی جوانان و بزرگسالان روز کذشته در مرند برگزار شد .


در این دوره از مسابقات 13 تیم از شهرستانهای استان آذربایجانشرقی (تبریزالف،تبریزب،میانه،مراغه،جلفا،هشترود،مرندالف،مرند ب،بستان آباد،چاراویماق،اهر،اسکو،بناب )در قالب 107 ورزشکار به رقابت پرداختند و در خاتمه در نتایج تیمی تیم تبریز الف با 7 طلا و 3 نقرهو یک برنزاول – تیم مرند الف با 3 طلا 4نقره و 3 برنز مقام دوم و تیم جلفا با 3طلاو 3 نقره و 2 برنز عنوان سوم را بدست آوردند .

بر اساس این گزارش در اوزان مختلف هاتف شهر باف – فرهاد صابر نظیری – محسن سعادت جو – محمد کمال اقدم -علی نصیری – محمد قاسمی احسان اصغر یو ابوالفضل قاسمی . در رده جوانان و بهخروز اصغری – بهخزاد امیر خیزی – و حید سلیمانی – حسین عابدینی -اصغر انگوتی -احمد مهدی زاده – توحید پور آقا – اکبر امامی -سید مجید هاشم زادهد و مهرداد دلشاد در رده بزرگسالان عناوین برتر را کسب کردند .