بمناسبت گراميداشت هفته كودك مسابقه بادبادك پراني خانوادگي در منطقه تفرجگاه يو موري تپه مرند برگزار شد . به گفته علي نجاري رئيس ادره ورزش و جوانان شهرستان مرند:در اين مسابقه كه از سوي اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند با مشاركت ادره بهزيستي ،شهرداري و شوراي اسلامي شهر مرند با شركت بيش از 300 […]

بمناسبت گراميداشت هفته كودك مسابقه بادبادك پراني خانوادگي در منطقه تفرجگاه يو موري تپه مرند برگزار شد .
به گفته علي نجاري رئيس ادره ورزش و جوانان شهرستان مرند:در اين مسابقه كه از سوي اداره ورزش و جوانان شهرستان مرند با مشاركت ادره بهزيستي ،شهرداري و شوراي اسلامي شهر مرند با شركت بيش از 300 نفر از كودكان مهد كودك هاي شهرستان مرند همراه با خود شركت كرده بودند به 10 بادبادك برتر انتخاب و به 60 نفر ديگر هم به قيد قرعه جوايزي اهداء شد