کارکنان پایور تیپ ۳۲۱ متحرک هجومی شهید اشراف مرند در رزمایش همدلی کمک مومنانه مشارکت کردند.

به گزارش خبرنگار  پایگاه خبری اخبار به روز مرند : کارکنان پایور تیپ ۳۲۱ متحرک هجومی شهید اشراف مرند در رزمایش همدلی کمک مومنانه مشارکت کردند.

امیر سرتیپ دوم حیدرزاده فرمانده تیپ ۳۲۱ شهرستان مرند گفت: کارکنان پایور تیپ ۳۲۱ شهید اشراف مرند به صورت خودجوش با کمک‌های مالی خود نسبت به تهیه بسته‌های غذایی برای توزیع در میان نزدیک به ۲۰۰ خانوار نیازمند اقدام کردند.

امیر سرتیپ دوم حیدرزاده افزود: ارزش ریالی بسته‌های غذایی تهیه شده بالغ بر ۸۰۰ میلیون ریال می‌باشد که شامل برنج، روغن، قند، چای، مواد شوینده و محلول‌های ضدعفونی است.