به گزارش اخبار به روز مرند :روز گذشته  طی جلسه ای با حضور یکی از معاونین مدیر کل ورزش و جوانان استان در دفتر فرماندار مرند، رئیس جدید اداره ورزش و جوانان مرند معرفی شد .     بر اساس این گزارش در این جلسه ضمن تشکر از زحمات علی نجاری رئیس سابق، حسن الهیارپور ریاست اداره ورزش […]

به گزارش اخبار به روز مرند :روز گذشته  طی جلسه ای با حضور یکی از معاونین مدیر کل ورزش و جوانان استان در دفتر فرماندار مرند، رئیس جدید اداره ورزش و جوانان مرند معرفی شد .

 

 

بر اساس این گزارش در این جلسه ضمن تشکر از زحمات علی نجاری رئیس سابق، حسن الهیارپور ریاست اداره ورزش و جوان شهرستان مرند را بر عهده گرفت.

اللهیار پور ریاست اداره ورزش و جوان بستان آباد و چاراویماق را در کارنامه خود دارد.

لازم به ذکر است جلسه بدون حضور علی نجاری برگزار شد.

۳۱۰         ۲۱۰