فرماندار ویژه شهرستان مرند دهیاران روستاها را حلقه واسط بین حاکمیت و مردم دانست و بر ضرورت ماندگاری مردم در روستاها تاکید کرد.

 به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :داود گرشاسبی معاون استاندار آذربایجان شرقی، ظهر امروز در جلسه دهیاران شهرستان مرند که به مناسبت روز ملی روستا برگزار شد، اظهار داشت: باید نگاه چند ساحتی به توسعه روستاها داشت و در این زمینه، دهیاران حلقه واسطه بین حاکمیت با مردم هستند که نقش موثری در توسعه روستایی دارند.

وی با اشاره به اشباع شهرنشینی در عصر کنونی افزود: برای تحقق توسعه روستا باید ماندگاری مردم در روستا را عملیاتی کرد، امروز رسالت دهیاران اغنای مردم و نخبگان برای ماندن در روستاست و حضور  روستائیان برای سکونت در شهرها توجیه اقتصادی ندارد.

فرماندار ویژه مرند ادامه داد: باید زیرساخت ها و رفاه مردم در روستا توسط دهیاران و دولت تامین شود تا مردم برای ماندگان و بازگشت به روستا تشویق شوند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی عنوان کرد: حدود اختیارات شوراهای روستا در مسیر قوانین دیده نمی شود و نگاه سطحی به این مساله وجود دارد، برخی از روستاها مصوبات قابل توجهی دارند اما در برخی شوراهای روستاها مصوباتی به چشم نمی خورد.

گرشاسبی با اشاره به قابلیت های روستاها ادامه داد: شوراها و دهیاری های روستاها باید در جهت تولید فکر برای خودکفایی روستاها قدم بردارند.

وی خواستار ورود به حوزه گردشگری روستایی شد و اظهار داشت: ظرفیت و پتانسیل هر روستا باید به ثروت تبدیل شود تا شاهد تحقق توسعه در روستاها باشیم.