به گزارش اخبار به روز مرند :علیار راستگو با اعلام این خبر گفت :بیست روز است که الحاق کوی شهید چرمی بر اساس اجرای طرح جامع تفصیلی جدید توسط شهرداری مرند در استان بتصویب رسیده وبرای تایید نهایی ,در شورای عالی شهرسازی, می باشد,. فرماندار مرند در ادامه خاطر نشان کرد :با الحاق این منطقه […]

به گزارش اخبار به روز مرند :علیار راستگو با اعلام این خبر گفت :بیست روز است که الحاق کوی شهید چرمی بر اساس اجرای طرح جامع تفصیلی جدید توسط شهرداری مرند در استان بتصویب رسیده وبرای تایید نهایی ,در شورای عالی شهرسازی, می باشد,.
فرماندار مرند در ادامه خاطر نشان کرد :با الحاق این منطقه شهروندان ساکنین کوی شهید چرمی از کلیه خدمات شهرسازی توسط, شهرداری, مرند بهرمند خواهند شد …