معاون استاندار آذربایجان شرقی گفت: مدیران نباید تنها منتظر بودجه و اعتبار باشند، مهم این است که با تولید فکر و جذب سرمایه های اجتماعی بتوانند مدیریت کنند.

داود گرشاسبی ظهر امروز در جلسه بازآفرینی شهری با اشاره به نگاه شهرسازی و شهروندسازی در طرح بازآفرینی عنوان کرد: هر دستگاه اگر نگاه فیزیکی به شهر دارد باید نگاه رفتارسازی نیز به شهر داشته باشد.

وی بازآفرینی را منجر به توسعه دانست و افزود: شهری که حاشیه نشینی بر هسته مرکزی شهری غالب است، رفتارهای شهری را بر هم زده و ساختار غلط را تبیین می کند.

 

گرشاسبی توجه به استانداردسازی شهری را مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: امروز حاکمیت به بافت فرسوده شهری ورود پیدا کرده، چرا که آن را یک تهدید می داند و بسیاری از آسیب های اجتماعی در این مناطق صورت می گیرد.

فرماندار ویژه مرند بر ضرورت کاهش فاصله هسته مرکزی شهر و مناطق حاشیه نشین تاکید کرد و افزود: باید با یک سازماندهی مناسب و تثبیت وضع موجود، برای تغییر این وضع، برنامه داشت.

وی با اشاره به اینکه تنها با بخشنامه نمی توان شهر را مدیریت کرد، ابراز داشت: باید به شهروندان مناطق حاشیه نشین نیز ارائه خدمت کرد، در این راستا، مدیران منتظر بودجه و اعتبار نباشند، مهم این است که با تولید فکر، مدیریت کرد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت مشارکت شهروندان در شهرسازی تاکید کرد و افزود: بازآفرینی شهری در مناطق حاشیه نشین را باید مردم محور کرد، دستگاه های امر فرهنگ با مردم گفتگو کرده و نسبت به فرهنگ سازی اقدام کنند تا مردم در شهرسازی ورود پیدا کنند.

گرشاسبی گفت: مدیران در بروزرسانی زیرساخت های شهری از سرمایه های اجتماعی بهره ببرند، بازآفرینی شهری اگر همکاری مردم نباشد، طرح موفقی نخواهد بود.

فرماندار ویژه مرند در ادامه با انتقاد از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده خارج از شهر اظهار داشت: شهر مرند در روزهای تعطیل و پایان هفته به یک پارکینگ عمومی تبدیل می شود که باید با آینده نگری، نباید اجازه شکل دهی غیرقانونی به ساخت و سازها داده شود.

وی افزود: شهرداری برای اصلاح ساخت و سازهای غلط شهری، باید میلیاردها تومان هزینه دهد، چرا جلوی این تخلفات پیش از گسترش آن گرفته نمی شود.