فرماندار ویژه شهرستان مرند با اشاره به افزایش قیمت بنزین بر حضور مستمر و مداوم سازمان های نظارتی برای جلوگیری از افزایش خودسرانه کالاها، در بازار تاکید کردند

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :داود گرشاسبی در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان مرند افزود: گروه های گشت بازرسی متشکل از نمایندگان ستاد تنظیم بازار باید با حضور در بازار، شرایط موجود را کنترل کنند.
وی اظهار داشت: حضور بازرسان در بازار، سازنده و بازدارنده بوده و برای مردم امید آفرین است.

معاون استاندار آذربایجان شرقی ضمن تاکید بر ضرورت تعامل ساختارهای اداری با بازار گفت: برای استمرار و بقای نظام، نیازمند تعامل دو سویه میان ساختارهای اداری و بازاریان و تولیدکنندگان هستیم.

وی همچنین با اشاره به کنترل مبادی تولید و عرضه در فروشگاه ها خاطرنشان کرد: افزایش هرگونه قیمت کرایه و حمل و نقل به بهانه تغییر قیمت بنزین ممنوع است و دستگاه های اداری موظف هستند با هرگونه تولید ناامنی و نارضایتی مقابله کنند.

گرشاسبی تاکید کرد: نوع تعاملات با مردم باید به مسیری برود که جلب رضایت مردم را در پی داشته باشد و رفتار معقول با ارباب رجوع صورت گیرد.

وی گفت: دستگاههای مسوول متناسب با وظایف محوله، محکم ورود کرده و در برخورد با گرانفروشان و افراد سودجو، حس مسوولیت داشته باشند.

فرماندار مرند با بیان اینکه باید بخاطر منافع ملی از برخی رفتارها خودداری کرد افزود: از شهروندان نیز درخواست داریم با دستگاههای متولی در مبارزه با افزایش غیر واقعی قیمت کالاها تعامل و همکاری کنند.