فرماندار شهرستان ویژه مرند گفت: مبارزه با اعتیاد و دستگیری معتادین تعطیلی بردار نیست و باید شیوه ها و ابزار مبارزه با مواد مخدر بروزرسانی شود.

به گزارش پایگا ه خبری اخبار به روز مرند : داود گرشاسبی فرماندار ویژه شهرستان مرند،  در حلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان مرند ابراز داشت: هر معتاد دستگیر شده باید غربالگری شود چرا که مهم ترین مرحله در مبارزه با معتادین است.

وی با اشاره به اینکه از ۵۷ معتاد دستگیر شده ۱۱ نفر غربالگری شدند، افزود: براین اساس ۸۰ درصد معتادین دستگیر شده در شهرستان غربالگری نشدند و این قابل قبول نیست و باید ادله عدم غربالگری باید مشخص و اعلام شود.

فرماندار ویژه شهرستان مرند بر ضرورت رفع موانع این طرح تاکید کرد و اظهار داشت: غربالگری مصوبه شورایعالی مبارزه با مواد مخدر است و عدم اجرای طرح غربالگری تبعات خطرناکی خواهد داشت.

گرشاسبی افزود: مبارزه با اعتیاد و دستگیری معتادین تعطیلی بردار نیست و باید دستگاه های مرتبط برای اجرای هرچه دقیق تر این طرح، همکاری لازم را داشته باشند.

مبارزه با مواد مخدر نیازمند مشارکت عمومی است

معاون استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری بر ضرورت رفتارسازی در برخورد با آسیب ها عنوان کرد: نهاد و دستگاه دولتی هیچ گاه نمی تواند کلیت جامعه را دربربگیرد و برای اجرای فراگیر یک برنامه نیازمند مشارکت مردم است.

وی ادامه داد: نهادهای خانواده، مردم نهاد، دانشگاه، آموزش و پرورش و دیگر سازمان ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند و در غیر این صورت، در اجرای طرح های عمومی موفق نخواهیم بود.

فرماندار ویژه مرند تاکید کرد: به دلیل عدم مشارکت عمومی در راستای مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از اعتیاد موفق نشده ایم، باید جلوی افزایش نرخ اعتیاد را بگیریم و میزان دسترسی به مواد مخدر را کاهش دهیم که رابطه تقاضا و عرضه مواد مخدر در کشور از بین رفته است.

گرشاسبی با بیان اینکه شیوه های مبارزه با مواد مخدر باید بروزرسانی شود، گفت: جامعه باید به سمتی برود که اعتیاد را تقبیح کند، شورای مبارزه با مواد مخدر باید محله محور شود تا مشارکت عمومی فراهم شود.

وی تصریح کرد: افراد معتاد باید شناسنامه دار شده و رفتار آن ها زیر نظر باشد، باید با برقراری ارتباط با معتادین، مانع تاثیرگذاری دیگران بر عملکرد آن ها شد

 

DSC_0002 DSC_0003 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0007