فرماندار ویژه مرند ضمن اشاره به ضرورت ایجاد فضای ارتباطی مردم با ادارات گفت: برنامه ریزی های ستادی بزرگترین ایراد نظام اداری شهرستان است و لازم است در این خصوص از نظرات مردم نیز استفاده شود

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :داود گرشاسبی روز پنجشنبه در نشست مدیران روابط عمومی های شهرستان مرند، اظهار داشت: مدیران روابط عمومی دستگاهها باید از عملکرد ادارات دفاع کرده و خدمات ارائه شده را به اطلاع مردم برسانند.
وی افزود: روابط عمومی ها سعی کنند در مهندسی خبر، خبرگی داشته و در ایجاد تعاملات در خود و جامعه، رفتارسازی کنند.
فرماندار ویژه مرند شکل گیری هویت سازمان را از دیگر وظایف روابط عمومی ها دانست و گفت: ضروری است آنها جامعه را در برابر مشکلات موجود در شهر اقناع کنند که این جز با پیشرفت در کار و اطلاع رسانی ممکن نیست.
وی با اشاره به خصوصیات روابط عمومی ها تاکیدکرد: روابط عمومی ها باید در خبر رسانی، بدون حب و بغض عمل کرده و ضمن کسب آموزشهای لازم، منافع جمعی را در نظر بگیرند.
گرشاسبی اصل مجادله و ستیز را بازدارنده توسعه بیان کرد و افزود: مجادله و ستیز توسط روابط عمومی ها، برای شهرستان و نظام اداری سازنده نیست و باید از آن دوری کرد.
گرشاسبی اظهار داشت: روابط عمومی ها باید ضمن بیان حقایق، دنبال هویت سازی و تعامل و روابط با مردم بوده و واقعیات ادارات را بیان کنند.
فرماندار مرند تاکید کرد: ضعف هایی که در انتقال زحمات ادارات وجود دارد باید رفع شده و بر اساس قوانین و مقررات عمل شود.
وی با بیان اینکه انعکاس رویدادهای مهم در شهرستان وظیفه روابط عمومی ها است، خاطرنشان کرد: نقش دیگر آنها، ارتباط سازی بوده و اینکه با هنرمندی، اقدامات مربوط به خود را اطلاع رسانی نمایند.
گرشاسبی در ادامه به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط حاکم در جامعه، روابط عمومی ها باید برای ایجاد علقه و تعامل تلاش کرده و مسیر را به سمت هم افزایی ببرند.
وی اظهار داشت: هنر روابط عمومی ها این است تا رفتار سازنده داشته و عملکرد را بصورت مثبت، متقن و کارشناسی به مردم ارائه دهند تا مردم نیز مسیر خود را مبتنی بر واقعیات مشخص کنند.
فرماندار مرند یادآوری کرد: در صورتی که در نظام اداری ما، نگرش توسعه ای وجود داشته باشد دستیابی به پیشرفت و توسعه ممکن خواهد بود.
بنابر این گزارش، در ادامه این نشست انتخابات هیئت رئیسه شورای هماهنگی روابط عمومی های ادارات و سایر دستگاههای اجرایی شهرستان مرند برگزار و نفرات منتخب روابط عمومی ها مشخص شدند.