قلع و قمع چند مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی مرند معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند از قلع و قمع ۳ مورد دیگر از ساخت و سازها و دیوار کشی های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی روستا های سیوان و شوردرق این شهرستان خبر داد. به […]

قلع و قمع چند مورد ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی مرند

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند از قلع و قمع ۳ مورد دیگر از ساخت و سازها و دیوار کشی های غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی روستا های سیوان و شوردرق این شهرستان خبر داد.

به گزارش اخبار به روز مرند  به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی مرند، مهندس رحیم زاده با بیان این مطلب افزود: در اجرای دستور قضائی دادگاه مرند جهت اجرای احکام قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با حضور دادستان شهرستان مرند و مدیر جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی شهرستان مرند  ساخت و سازهای غیرمجاز طبق احکام قضایی قلع و قمع گردید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرند افزود: تغییر کاربری های اراضی کشاورزی و تفکیک و قطعه بندی اراضی زراعی و باغی بدون اخذ مجوز از جهاد کشاورزی، غیرمجاز بوده و برابر قانون حفاظت از اراضی زراعی و باغی برخورد می شود.

دادستان شهرستان مرند نیز در راستای اجرای این احکام گفت: به کلیه کشاوزان و باغداران توصیه میشود فریب افراد سودجو را نخورده و بدون کسب مجوز از جهاد کشاورزی به هیچ گونه تغییر کاربری و یا قطعه بندی اراضی خود اقدام ننمایند.

t41 t3 t2