به گزارش اخبار به روز مرند :معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با بیان اینکه از محل اعتبارات جاری مبلغ ۴۳۰ میلیون ریال در سال ۹۳ در قسمت باغبانی به امر کشت نهال های اصلاح شده اختصاص یافته و بصورت یارانه به حساب باغداران این شهرستان واریز شده است ابراز داشت […]

به گزارش اخبار به روز مرند :معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند با بیان اینکه از محل اعتبارات جاری مبلغ ۴۳۰ میلیون ریال در سال ۹۳ در قسمت باغبانی به امر کشت نهال های اصلاح شده اختصاص یافته و بصورت یارانه به حساب باغداران این شهرستان واریز شده است ابراز داشت مشکل اساسی استان کم آبی و گسترش میزان شوری خاک می باشد لذا این شهرستان باهدف استفاده از ارقام مناسب و جایگزین به جای ارقام غیر اقتصادی و کم تحمل بوده و با توجه به سوابق درخشان شهرستان مرند در جهت گسترش باغات پسته و زعفران درصدد گسترش و احداث باغات جدید با هدف تغییر الگوی کشت همانند گلستان های گل محمدی و باغات زرشک برآمده است .

مهندس رحیم زاده افزود در این راستا در سال ۱۳۹۳ این شهرستان با تخصیص اعتبارات یارانه ای در امر احداث گلستانهای گل محمدی و برای اولین بار در سطوح بزرگ اقدام به کشت گل محمدی نموده واین درحالی است که  این حرکت با استقبال کشاورزان مواجه شده است ، بطوریکه با حمایتهای مالی و کارشناسی واحد باغبانی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند امسال با صرف بالغ بر ۳۵۰ میلیون ریال یارانه بالغ بر ۲۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گلستانهای گل محمدی متراکم و یکدست اختصاص یافته و نزدیک به ۹۰۰۰۰ اصله نهال گل محمدی از ارقام برتر توزیع گردیده است.