به گزارش اخبار به روز مرند :،معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند در گفتگو با خبرنگاران ، با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۵۲ تن پسته از ۱۷۵ هکتار زمین زیر کشت پسته شهرستان ویژه مرند برداشت می شود، افزود: شهر یامچی از توابع شهرستان مرند دارای بهترین زمین برای کشت […]

به گزارش اخبار به روز مرند :،معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند در گفتگو با خبرنگاران ، با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۵۲ تن پسته از ۱۷۵ هکتار زمین زیر کشت پسته شهرستان ویژه مرند برداشت می شود، افزود: شهر یامچی از توابع شهرستان مرند دارای بهترین زمین برای کشت این محصول کم آب است.

   مهندس جلال رحیم زاده در ادامه با تاکید بر اینکه سالانه بیش از ۵۲ تن پسته در شهرستان مرند بارور می شود، بیان داشت: این مقدارمحصول پسته از ۷۵ هکتار درخت بارور برداشت شده که همچنین درشهرستان مرند ۱۷۵ هکتار زیر کشت داریم که از این مقدار ۱۱۰ هکتار آن در شهر یامچی است.

وی از توسعه کشت پسته در شهرستان مرند خبر داد و گفت: هدف از توسعه این محصول در شهرستان مرند تغییر الگوی کشت بدلیل بحران کم آبی بوده که خوشبختانه تابه حال توانسته ایم با همکاری کشاورزان عزیز قدم های خوبی در این راستا برداریم.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر جهاد کشاورزی مرند  با تاکید بر افزایش برداشت این محصول در شهر ستان مرند گفت: کشاورزان شهرستان مرند با استفاده از نظرات کارشناسان جهاد کشاورزی می توانند در زمینهای کم آب خود اقدام به کشت پسته نموده و با توجه به پایین رفتن سفره های زیر زمینی آب محصول اقتصادی داشته باشند.

رحیم زاده در پایان اظهار داشت: جشنواره پسته با همکاری فرمانداری ویژه شهرستان مرند و جهاد کشاورزی استان و شهرستان مرند در بیست وسوم شهریورماه در شهر یامچی مرند برگزار می شو