مدیر جهادکشاورزی شهرستان ویژه مرند با اشاره به اینکه برداشت گل محمدی از ۸۴ هکتار گلستان های شهرستان از ابتدای خرداد ماه سالجاری به منظور فرآوری محصولات تولیدی کشاورزی و تهیه اسانس های مورد نیاز آغاز شده است، گفت: ۲۵۲ تن گل تر در این شهرستان برداشت می شود.

به گزارش خبر نگار اخبار به روز مرند :منوچهر رحمانی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبر نگاران ، سطح زیرکشت گل محمدی در شهرستان مرند را ۱۰۹ هکتار اعلام کرد و افزود: ۸۴ هکتار از این میزان بارور و ۲۵هکتار نهال است.
وی با بیان اینکه میزان تولید گل تر در این شهرستان ۲۵۲ تن با متوسط عملکرد ۳ هزار کیلوگرم در هکتار است، خاطرنشان کرد: بیشترین سطح زیرکشت گل محمدی در شهرستان مرند مربوط به بخش مرکزی است.
وی کم توقع، زودبازدهی، مقاوم به آفت و بیماری، درآمد زایی و اشتغال زایی بالا و فرآوری آسان را از مهمترین مزایای تولید گل محمدی عنوان کرد.
رحمانی گفت: گل محمدی نسبت به شرایط نامساعد محیطی متفاوت، مقاومت خوبی از خود نشان می دهد و از مهم ترین صفات گل محمدی دوام و سازگاری آن نسبت به خشکسالی، سرما و خاک های کم حاصلخیز است.
وی ادامه داد: زمان کاشت این محصول در دو نوبت اواخر پاییز و اواخر زمستان است و برداشت این محصول نیز از اوایل خرداد ماه شروع و تا اواسط تیر ماه بسته به شرایط آب و هوای منطقه ادامه دارد.
مدیر جهادکشاورزی شهرستان مرند ضمن حمایت از سرمایه گذاران بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی در این شهرستان افزود: جهادکشاورزی شهرستان از متقاضیانی که خواهان سرمایه گذاری در قسمت صنایع تبدیلی نظیر گلاب گیری و اسانس گیری در شهرستان هستند حمایت می کند.