معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار شهرستان ویژه مرند:ادارات و نهاد های فرهنگی باید از ظرفیت های موجود در ایجاد برنامه های شاد و متنوع تلاش کنند...

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند: علی شیخ پور معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری در جلسه شورای سالمندان و مناسب سازی ادارات شهرستان مرند با اشاره به عدم اجرای مصوبه واگذاری زمین برای کانون بازنشستگان تامین اجتماعی، اظهار داشت: تصمیمی که در جلسات گرفته می شود باید قابلیت اجرایی داشته و اعضا نیز نسبت به اجرای مصوبات اقدام کنند.
وی با تاکید بر اجرای برنامه های شاد برای سالمندان گفت: باید از ظرفیت های ادارات و نهادهای فرهنگی در زمینه اجرای برنامه های متنوع فرهنگی استفاده کرد.
معاون فرماندار مرند افزود: در خصوص ساماندهی امور سالمندان در حد امکان باید نسبت به واگذاری برخی کارها به بخش خصوصی اقدام کرده و بخش دولتی فقط نقش نظارتی داشته باشد.
وی همچنین بر لزوم فرهنگ سازی احترام به سالمندان در جامعه تاکید کرد و گفت: آموزش و پرورش و سایر نهادهای فرهنگی باید مهارت های زندگی و نحوه برخورد با سالمندان را در مدارس آموزش دهند تا گسست موجود بین دو نسل برداشته شود.
شیخ پور در خصوص مناسب سازی ادارات شهرستان برای معلولان نیز گفت: برخی مشکلات از جمله کمبود اعتبار و نبود شرایط فیزیکی ساختمان ها موجب شده مناسب سازی فضای برخی ادارات برای استفاده معلولان با مشکل مواجه شود و ساخت و سازهای جدید این موارد را باید در نظر گرفت.
وی تاکید کرد: در جهت مناسب سازی ورودی برخی بانک ها در شهرستان نیز تمهیدات لازم اندیشیده شود.