علی شیخ پور بیان داشت: در محل پارک بازنشستگان محل هایی برای قرار دادن کتاب در جهت ترویج کتابخوانی صورت گیرد ...

 

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :  معاون سیاسی امنیتی فرمانداری در جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان با اشاره به هدف مطالعه گفت: هدف از ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه تغییر در نگرش و مهارتهای زندگی است .

علی شیخ پور با اشاره به اقداماتی برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در شهرستان بیان داشت: در محل پارک بازنشستگان محل هایی برای قرار دادن کتاب در جهت ترویج کتابخوانی صورت گیرد .

وی در ادامه با بیان اینکه از نظرات افراد متخصص در رفع مشکلات کتابخانه ها استفاده شود افزود: جلساتی  توسط انجمن با افراد متخصص و اهل مطالعه و کتابخوان در جهت بررسی مشکلات کتابخانه ها و ترویج فرهنگ کتابخوانی برگزار و مباحث از نگاه و منظر آنها مورد بررسی قرار گیرد .

وی گفت: در برخی کشور ها فرهنگ جا گذاشتن عموی کتاب در جهت ترویج فرهنگ کتابخوانی صورت گرفته که به نوعی ترویج کتابخوانی است و کتابخوانی را منحصر به یک مکان و فضا قرار نداده که این فرهنگ جا گذاشتن عمدی کتاب در کشور های ایتالیا و فرانسه رو به فزونی گذاشته است که تمام این رفتار ( book crassing) یا همان کتاب در گردش می باشد .

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری با اشاره به احداث کتابخانه در روستا افزود: ترویج فرهنگ مطالعه باید امری فراگیر باشد و حتی در روستا های دور افتاده شهرستان هم شکل بگیرد  که می توان در روستا هایی که توان ساخت کتابخانه وجود ندارد در مساجد  کتابخانه هایی احداث شود  ولی در روستا هایی که توان و موقعیت احداث در آنها وجود دارد با مشارکت اهالی و جذب خیرین اقدام برای ساخت شود .

وی گفت: ساخت کتابخانه در مناطق محروم شهر مرند  که چندین مورد زمین مورد شناسایی قرار گرفته که نیاز به بررسی بیشتر دارد که تمام جوانب برای احداث آنها مورد بررسی قرار گیرد .

علی شیخ پور در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری نمایشگاههای بین المللی کتاب گفت: در برگزاری نمایشگاه هایی بین المللی کتاب ،یک نیاز سنجی برای خرید کتابها انجام گیرد  تا ضمن عرضه در نمایشگاه ، نیاز های مخاطبان برطرف شود .

معاون سیاسی امنیتی فرمانداری با اشاره به پرداخت نیم درصد توسط شهرداری ها گفت: نیم درصد شهرداریها در جهت توسعه خدمات و بهبود کیفیت خدمت رسانی به کتابخانه ها و گسترش فرهنگ مطالعه هزینه می شود  که لازم است کلیه شهرداران محترم شهرستان نسبت به پرداخت آن همکاری و اقدام نمایند.