اصغر پور معاون فرماندار خواستار توجه بیشتر شهرداریها به پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی از محل درآمدهای شهرداری ها شد. به گزارش اخبار به روز مرند:اصغر پور معاون فرماندار در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی با انتقاد از عدم پرداخت نیم درصد شهرداری توسط شهرداری بیان داشت : وظیفه فرهنگ سازی و ایجاد […]

اصغر پور معاون فرماندار خواستار توجه بیشتر شهرداریها به پرداخت نیم درصد سهم کتابخانه های عمومی از محل درآمدهای شهرداری ها شد.

به گزارش اخبار به روز مرند:اصغر پور معاون فرماندار در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی با انتقاد از عدم پرداخت نیم درصد شهرداری توسط شهرداری بیان داشت : وظیفه فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای روند رو رشد کتاب خوانی در جامعه بر عهده برخی از دستگاه ها جهت حمایت است که متاسفانه از این موضوع کوتاهی می کنند .

وی افزود: در راستای اعتلای فرهنگ کتاب و کتاب خوانی و رشد این مقوله فرهنگی باید از این نهاد حمایت شود ولی متاسفانه بسیار کوتاهی شده است .

اصغر پور تاکید کرد : شهرداریها باید مطالبات قانونی خود را به نهاد کتابخانه ها واریز کنند و در عرصه کتاب و کتابخوانی و رشد این مقوله نقش مضاعفی داشته باشند و با رشد این فرهنگ بسیاری از مشکلات فرهنگی بر طرف می شود .

معاون فرماندار شهرستان ویژه مرند تاکید کرد : متاسفانه امکانات و تجهیزات کتابخانه ها کمتر است و باید شهرداریها با پرداخت سهم قانونی نیم درصد خود بتوان باری از مشکلات کتابخانه ها را برطرف کرد .

وی گفت: بی توجهی شهرداری به مساله کتابخانه مساله کوتاهی نیست و شهرداری باید بیشتر توجه داشته باشد .

وی بیان داشت: کنترل آسیب های اجتماعی ،توسعه فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی ، لازمه توجه بیشتر به کتاب و کتابخوانی است .

اصغرپور عنوان داشت: فاصله فقر و نا آگاهی و برای حرکت به سوی توسعه باید فرهنگ کتابخوانی را افزایش دهیم .

photo_2017-06-15_05-05-15

photo_2017-06-15_05-05-19 - Copy