کارگروه مقابله و مبارزه با تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی شهرستان مرند در دادگستری شهرستان با حضور معاون فرماندار ،رییس دادگستری و دادستان شهرستان و فرماندهان نیروهای انتظامی و سپاه و روسای ادارات برگزار شد . در این جلسه تمامی اعضای حاضر بر اتخاذ رویکرد جدی مقابله با تغییر غیر مجاز اراضی تاکید نمودند و […]

کارگروه مقابله و مبارزه با تغییر غیر مجاز اراضی کشاورزی شهرستان مرند در دادگستری شهرستان با حضور معاون فرماندار ،رییس دادگستری و دادستان شهرستان و فرماندهان نیروهای انتظامی و سپاه و روسای ادارات برگزار شد .

در این جلسه تمامی اعضای حاضر بر اتخاذ رویکرد جدی مقابله با تغییر غیر مجاز اراضی تاکید نمودند و مقابله با تغییر کاربری اراضی را مستلزم هماهنگی تمامی دستگاههای شهرستانی و اتخاذ وحدت رویه دانستند .

اصغرپور معاون فرماندار مرند گفت : زمینهای کشاورزی هم مانند سایر ز زمینهای کشاورزی هم مانند سایر منابع طبیعی میراثی است که از نسلهای گذشته به ما ارث رسیده است و ما نیز وظیفه داریم این منابع را به نسلهای بعد تحویل دهیم

معاون فرماندار مرند ضرورت بازنگری در طرح های هادی روستایی با نگاه حفاظت از اراضی کشاورزی و تعطیلی بنگاههای معاملات املاک غیر مجاز که در محدوده اراضی منابع طبیعی فعالیت می نمایند و تبیین اهمیت و جایگاه اراضی کشاورزی به مردم به عنوان منابعی که در صورت تخریب و از بین رفتن آن تجدید دوباره آن غیر ممکن است و نقش آن درتولید مولد و تامین غذای مردم برای حفاظت بیشتر از اراضی را یادآور شد.

بررسی دقیق توسط شهرداری ها در اراضی خارج از محدوده روستاها و شهرها برای اعطای مجوز ساخت و ساز و دقت نظر دهیاری ها برای ساخت و سازهای انجام شده در روستای خود و ملزم شدن دستگاههای خدمات رسان آب و برق و گاز به اخذ مجوز لازم برای خدمات رسانی به ساخت سازهای اتفاق افتاده در محدوده اراضی از دیگر پیشنهادات مطرح شده در جلسه بود که به تصویب رسید .

همچنین زارع زاده رییس دادگستری شهرستان بر آمادگی دستگاههای قضایی برای برخورد جدی با متصرفان و تغییر دهندگان کاربری و وضعیت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی تاکید نمود و افزود: اتخاذ وحدت رویه و تبیین وظایف تمامی دستگاهها برای جلوگیری از موازی کاری و یا دوباره کاری و اتلاف وقت در این مورد لازم است و دستگاه قضایی شهرستان آمادگی دارد همکاری لازم را دراین مورد با تمامی دستگاههای اجرایی خصوصا جهاد کشاورزی شهرستان معمول دارد .

لازم به ذکر است در طول چندین سال اخیر ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان انگلی عرصه های منابع طبیعی و کشاورزی کشور را تهدید می نماید و بر اساس برآورد کارشناسان بالای ۲۰۰ هزار هکتار از زمینهای کشاورزی کشور به این خاطر از بین رفته است .

شهرستان مرند هم به خاطر اینکه در اراضی ییلاقی و خوش آب و هوای استان واقع شده است روند ساخت و ساز غیر مجاز و تخریب عرصه های طبیعی و کشاورزی در اثر سودجویی عده ای زمین خوار درآن به شدت در حال انجام بود که امید می رود با تدابیر اندیشیده شده توسط دستگاههای شهرستان شاهد توقف این روند باشیم .

خرد شدن اراضی کشاورزی و آلودگی آبهای زیرزمینی و از بین رفتن ذخایر ژنتیک گیاهی وگیاهان وحشی و بومی منابع طبیعی و از بین رفتن مسیل ها و حد حریم بستر رودخانه ها و تبعات ناشی از سیل و انباشت لای در حریم مسیل ها که می تواند تهدید جدی هنگام بارندگی های ناگهانی برای شهرستان باشد و تبدیل شدن این مکانها برای بستری برای بروز و ظهور انواع جرم ها و ناهنجاری های فردی و اجتماعی به علت دوری از فضای اجتماعی شهر و نبود کنترل و نظارت دستگاههای امنیتی بر آنها از دیگر تبعات و خسارات ساخت وسازهای غیر مجاز برای شهرستان است که باید برای مقابله با آن چاره ای اندیشیده شود و با فرهنگ سازی صحیح و آگاه نمودن مردم از مضرات تجاوز به حریم منابع طبیعی به شدت با این کار مقابله نمود .