ممنوعیت ورود افراد غیربومی به روستاهای مرند علی نیک نفس بخشدار مرکزی مرند اظهار داشت: در راستای قطع زنجیره ویروس کرونا و به منظور کنترل و عدم شیوع آن ورود افراد غیربومی به روستاهای بخش مرکزی در روزهای ۱۲ تا ۱۴ فروردین ماه جاری ممنوع است. وی افزود: ممنوعیت ورود به روستاهای بخش مرکزی در […]

ممنوعیت ورود افراد غیربومی به روستاهای مرند

علی نیک نفس بخشدار مرکزی مرند اظهار داشت: در راستای قطع زنجیره ویروس کرونا و به منظور کنترل و عدم شیوع آن ورود افراد غیربومی به روستاهای بخش مرکزی در روزهای ۱۲ تا ۱۴ فروردین ماه جاری ممنوع است.

وی افزود: ممنوعیت ورود به روستاهای بخش مرکزی در روزهای ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردین، در راستای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی و قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا می‌باشد.

بخشدار مرکزی مرند در ادامه خاطر نشان کرد: این طرح با همکاری دهیاری، شورای اسلامی، پایگاه مقاومت و مرکز بهداشت در ورودی روستاها اجرا خواهد شد.

نیک نفس از مردم و افراد غیر بومی خواست برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا از ورود به روستاها در روزهای مشخص شده خودداری کنند.