روستای عیش آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند با داشتن 150 خانوار یکی از مناطق خوش آب و هوای طبیعی با قرار گرفتن در جوار رشته کوههای میشو از نقاط مهم گردشگری ووجود آبشار زیبا در دامن طبیعت روح و صفای خاض خودش را برای جذب ورزشکارا کشور دارد . این روستا با توجه […]

روستای عیش آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان مرند با داشتن 150 خانوار یکی از مناطق خوش آب و هوای طبیعی با قرار گرفتن در جوار رشته کوههای میشو از نقاط مهم گردشگری ووجود آبشار زیبا در دامن طبیعت روح و صفای خاض خودش را برای جذب ورزشکارا کشور دارد .
این روستا با توجه به نظر کار شناسان بنیاد مسکن قرار گرفتن در منطقه کوهستانی اعلام شده بود که ریزش دارد حال با امنتقال این روستا در نزدیکی همان محل به دو شاخه تبدیل شده منتهی از آن موقه نه واحد مسکونی ریزش کرده و نه روستا ئیان بعلت داشتن زمینهای کشاورزی عده کمی به محل جدید نقل مکان کرده اند .
رو ستای عیش آباد فقط دانش آموزان در مقطع ابتدایی و را هنمایی مدرسه وجوددارد آنهم بصورت شیفتی دانش آموختگان این روستا مجبورابرای تحیل دوره دبیرستان با مسافت بیش از 15کیلومتر با مرکز شهرستان در مرند ادامه تحیل بدهند و یا عد ه ای هم برای کسب درآمد همان ابتدایی را بسنده دانسته و به کشاورزی روی می آورند و