معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری در این جلسه گفت: شهرستان مرند پتانسیل معدنی قوی در استان دارد که در ردیف اول است.

به گزارش  پایگاه خبری اخبار به روز مرند : به نقل از روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری شهرستان ویژه مرند،جلسه هماهنگی بررسی مسائل و مشکلات معادن شهرستان در محل اداره صمت شهرستان برگزارشد.

در پی برگزاری جلسه کمیته فنی معادن استان در شهرستان مرند با حضور دکتر جهانگیری و مقرر گردیده بود در راستای بررسی مسائل و مشکلات معادن شهرستان جلسه ای با حضور دستگاه های ذیربط در محل اداره صمت برگزار شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری در این جلسه گفت: شهرستان مرند پتانسیل معدنی قوی در استان دارد که در ردیف اول است.

وی افزود: در راستای بررسی بهتر مشکلات معادن شهرستان هر هفته جلساتی با نماینده تام الاختیار ادارات ذیربط و مدیر معدن ، دستگاه مروبط در جهت رفع مشکل برگزار گردد.

مسعود شکرانی ادامه داد:  ۷۳ درصد معادن شهرستان دارای مشکل معارض هستند و با توجه به اینکه در سال جهش تولید قرار داریم باید تمام دستگا ههای ذیربط برای رفع مشکلات معادن تلاش کنند.

وی ادامه داد: حوزه مشکلات هر معدن به صورت مجزا احصاء شود چرا که معادن نقش مهم و اثرگذاری در تحقق جهش تولید دارند.

IMG_20200719_101828 IMG_20200719_102007