تیم بانوان هیئت دو و میدانی شهرستان مرند در مسابقات انتخابی رده جوانان و بزرگسالان استان آذربایجان شرقی موفق به کسب مقام شدند.

به گزارش پایگاه خبرذی اخبار به روز مرند :مسابقات دو و میدانی انتخابی رده جوانان و بزرگسالان استان آذربایجان شرقی با حضور تیم‌هایی از شهرستان‌های مختلف در استادیوم تختی تبریز برگزار شد.

تیم دو و میدانی بانوان شهرستان مرند متشکل از زهرا حسینی، خدیجه پورتقی، خدیجه پور نقی، زهرا صدقی و معصومه شهابی موفق به کسب مقام شد.

در رده سنی جوانان، زهرا صدقی در دوی ۱۰۰ متر آزاد به مقام دوم رسید و در ۱۰۰ متر با مانع نیز دوم شد.

معصومه شهابی نیز در پرتاب دیسک دوم شد و در پرتاب وزنه مقام سوم را کسب کرد.

همچنین در رده سنی بزرگسالان، زهرا حسینی مقام اول دوی ۱۰۰ متر با مانع را کسب کرد و در دوی ۱۰۰ متر هم سوم شد و در پرش طول حائز رتبه اول شد.

خدیجه پورتقی هم مقام دوم پرتاب وزنه را به دست آورد و در پرتاب دیسک اول شد.

همچنین خدیجه پورنقی مقام سوم پرتاب وزنه بزرگسالان را به دست آورد.