به نظر شما تا چه حدی نحو ه تبلیغات کاندیداها و طرفداران قابل قبول بوده . از جه راههای کاندیدای اصلح خوتان راشناسائی و چه قدر وقت گذاشتید برای این موضوع. آیا شما هم به این مسئله و اقف شده اید که مرند و جلفا به چه نماینده ای بیشتر نیاز دارد. نهادینه سازی اخلاق […]

به نظر شما تا چه حدی نحو ه تبلیغات کاندیداها و طرفداران قابل قبول بوده .
از جه راههای کاندیدای اصلح خوتان راشناسائی و چه قدر وقت گذاشتید برای این موضوع.
آیا شما هم به این مسئله و اقف شده اید که مرند و جلفا به چه نماینده ای بیشتر نیاز دارد.
نهادینه سازی اخلاق انتخاباتی و منشور انتخاباتی تبلیغات را چگونه ارزیابی می کنید .
نحوه اطلاع رسانی از سوی مسئولین و رسانه ها را چگونه ارزیابی می کنیذ .
حضور مردم را در ستادهای تبلیغاتی چگونه مشاهده کردید.
به نظر شما کسی که می خواهد به قول خودشان نوکری مردم را بکنه! با دروغ و تهمت زدن میتونه کاری انجام بده.
به یک نفر از بهترین نظر جایزه انتخاباتی از سوی یکی از موسسه اهداء خواهد شد و یا می توانید به شماره 09147882571پیامک بفرستید .
ضمنا نظر کاندیداها هم می تواند ما رادرشناساسی بیشتر اخلاق انتخاباتی مساعدت کند.