نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس خبر داد:مجتمع آموزش عالي سلامت در مرند راه اندازي مي شود . محمد حسن نژاد در گفتگو با خبرنگارصداوسیمادر مرند گفت با توجه به اينكه شهرستان مرند از احاظ ارتقاء معاونت استانداري وفرمانداري ويژه تحقق برنامه ها و سياست هاي مهم اصولي وزير بناي مخصوصا در جهت تامين […]

نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس خبر داد:مجتمع آموزش عالي سلامت در مرند راه اندازي مي شود .

محمد حسن نژاد در گفتگو با خبرنگارصداوسیمادر مرند گفت با توجه به اينكه شهرستان مرند از احاظ ارتقاء معاونت استانداري وفرمانداري ويژه تحقق برنامه ها و سياست هاي مهم اصولي وزير بناي مخصوصا در جهت تامين سلامت جان انسانها و جامعه كه خود مي تواند در توسعه پايدار آن منطقه نقش مهمي را داشته باشد صبح امروز با مسئولين وزارت بهداشت و درمان در جلسه اي كه براي بررسي مشكلات و ارتقاي امكانات بهداشتي و درماني برگزار شد .

عضو كمسيون اقتصادي مجلس در ادامه اظهار داشت در اين جلسه مقرر شد وزارت بهداشت و درمان براي تاسيس و راه اندازي مجتمع آموزش عالي سلامت وپذيرش دانشجو از نقاط مختلف كشوروخارج از كشور نيز زير نظر دانشگاه تبريز اقدامات اساسي را انجام و اين مجتمع بزودي در شهرستان مرند راه اندازي مي شود .

نماينده مردم مرند و جلفا همچنين اهميت دادن به امورات زير بناي در تمامي بخش هاي جامعه يكي از اهداف ايجاد اشتغال و توسعه را بوجود خواهد آورد گفت آينده نظام و كشور برروي اصول و اهداف عاليه مبناي اسلامي و نظارت مستقيم دستگاههاي اداري برمديريت واحد و قوي نياز مند است و شهرستان مرند نيز با قرار گرفتن در مسير شاهرگ اروپا وآسيا هم از نظر سطح علمي و اقتصادي نقش مهمي را در ايجاد توازن براي تامين نياز هاي بحق مردم در منطقه محسوب ميشود . اظهار اميدواري كرد تا با شروع بكار مجتمع آموزش عالس سلامت در اين شهرستان شاهد تحولات بزرگي هم از نظر جذب دانشجو در رشته هاي مختلف در منطقه باشيم