دکتر محمد حسن نژاد در خصوص آخرین وضعیت تعاونی اعتبار فرهنگیان شهرستان مرند گفت: هر تغییر یا اقدامی انجام شود ، هیچ مشکلی برای پول و سپرده های مردم در شرکت تعاونی مالیاعتباری فرهنگیان مرند پیش نخواهد آمد و مردم در این مورد نگران نباشند. اخیرا اخباری در مورد ادغام تعاونی اعتبار فرهنگیان مرند با […]

دکتر محمد حسن نژاد در خصوص آخرین وضعیت تعاونی اعتبار فرهنگیان شهرستان مرند گفت: هر تغییر یا اقدامی انجام شود ، هیچ مشکلی برای پول و سپرده های مردم در شرکت تعاونی مالیاعتباری فرهنگیان مرند پیش نخواهد آمد و مردم در این مورد نگران نباشند.

اخیرا اخباری در مورد ادغام تعاونی اعتبار فرهنگیان مرند با بانک رسالت درج شده بود که مدیر روابط عمومی بانک رسالت ضمن تکذیب خبر این ادغام افزود: صندوق های قرض الحسنه و تعاونی : مبین آذر فجرتبریز ، صندوق نصر بناب ، صندوق معلمان تبریز و صندوق کارگشایان کوثر کار ادغامشان با بانک رسالت در حال انجام می باشد .
براساس این گزارش ، پس از رد این خبر اینک خبر ادغام این موسسه با بانک مهر به گوش می رسد.

تعاونی اعتبارفرهنگیان مرند در سال۱۳۸۰ با تلاش و همت تعدادی از فرهنگیان شهر مرند به شماره ثبتی ۶۵۲ تاسیس گردیده است و در حال حاظر بیش از ۲۴۰۰ نفر از فرهنگیان شهرستان مرند بعنوان سهامدار و عضو این تعاونی صاحبان اصلی شرکت محسوب می شوند.