مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی گفت: 700 روستا در این استان به بازنگری در طرح هادی نیاز دارد.

 

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی کرمی در جلسه کمیته راهبردی مسکن روستایی مرند با اعلام این خبر افزود: برای همه دو هزار و ۲۰ روستای موجود در استان طرح هادی طراحی شده است و در این میان طرح هادی ۷۰۰ روستا به بازنگری نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: سهم استان آذربایجان شرقی برای بازنگری طرح هادی روستایی امسال ۸۷ روستا است.
کرمی به ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته در روستاهای مرند اشاره کرد و گفت: بیش از یک هزار و ۷۰۰ ساخت و ساز غیرمجاز واقع در طرح هادی روستاهای این شهرستان وجود دارد که باید بیشتر آنها تشکیل پرونده شده و به مراجع قضایی ارجاع داده شود.

باباپور، مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی نیز در این جلسه از ارائه ۴۰۰ میلیون ریال تسهیلات کم بهره برای مقاوم سازی مسکن روستایی خبر داد و گفت: برای خانواده های روستایی تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز تسهیلات بدون بهره برای مقاوم سازی مسکن های روستایی ارائه می شود.
فرماندار شهرستان ویژه مرند نیز بر لزوم مقاوم سازی مسکن روستایی تاکید کرد و گفت: دهیاران با مدیریت مطلوب، اهالی روستا را برای مقاوم سازی مسکن های خود ترغیب کنند.
گرشاسبی ادامه داد: بخشداران شهرستان مرند بر اساس توانمندی های روستایی برای هر روستا تعداد مسکن هایی که باید در طول امسال مقاوم سازی شوند تعیین کرده و از دهیاران مطالبه کنند.