شهردار مرند  با اشاره به آغاز عملیات اجرایی هرس درختان سطح شهر  گفت :از اول 20 مهرهرس درختان سطح شهر  آغاز شده وتا 25 اسفند ماه  نیزادامه خواهد داشت وی افزود,:هرس گسترده درختان سطح شهر برای اولین بار در  سطح شهر  آغاز شده، ودر حال حاضر هرس‌درختان به دو صورت سبك و سنگن ادامه دارد و تاكنون […]

شهردار مرند  با اشاره به آغاز عملیات اجرایی هرس درختان سطح شهر  گفت :از اول 20 مهرهرس درختان سطح شهر  آغاز شده وتا 25 اسفند ماه  نیزادامه خواهد داشت
وی افزود,:هرس گسترده درختان سطح شهر برای اولین بار در  سطح شهر  آغاز شده، ودر حال حاضر هرس‌درختان به دو صورت سبك و سنگن ادامه دارد و تاكنون بیش از 10 هزار اصله درخت هرس شده است .
سید رضا هاشمی در ادامه افزود، مقوله هرس درختان را متفاوت از مقوله قطع درختان عنوان نمود و اظهار كرد: شهروندان می‌بایست برای قطع یا هرس درختان مزاحم به سازمان پارك‌ها مراجعه نموده تا اقدامات لازم برای قطع یا هرس درختان از طریق  كارشناسان كميسيون فضای سبز انجام گیرد .
وي در ادامه  گفت: شاخه‌های قطع شده توسط سازمان پاركها و فضاي سبز  جمع آوری گردیده تا در روز طبیعت به صورت هیزم‌های بسته‌بندی شده در اختیار شهروندان قرار گیرد،  تا باتوزیع هیزم در روز طبیعت مانع از آسیب‌رسانی به درختان سطح شهر خواهد شد .
شهردارمرندهمچنین  ، پیرایش و  زیباسازی درختان سطح شهر ، جوانسازی افزایش عمر درختان و حذف آفات و كنترل بیماری‌ها یكسان‌سازی و ارتفاع و حجم درختان را از جمله اهداف هرس درختان ذکر کرد