نشست  آسیب های اجتماعی با محوریت ازدواج زود هنگام با حضور بانوان فرهیخته  و کارشناسان آموزشی وتربیتی  ذر محل فرمانداری مرند برگزار شد معاون استاندار آذر بایجانشرقی  و فرماندار ویژه شهرستان مرند در این نشست گفت : ازدواج همیشه در بین خانواده ها اهمیت خاصی داشته و بحث سن ازدواج یکی از موضوعات مهم است ولی در صورت کافی […]

نشست  آسیب های اجتماعی با محوریت ازدواج زود هنگام با حضور بانوان فرهیخته  و کارشناسان آموزشی وتربیتی  ذر محل فرمانداری مرند برگزار شد

معاون استاندار آذر بایجانشرقی  و فرماندار ویژه شهرستان مرند در این نشست گفت : ازدواج همیشه در بین خانواده ها اهمیت خاصی داشته و بحث سن ازدواج یکی از موضوعات مهم است ولی در صورت کافی نبودن سن ازدواج می تواند آسیب های جدی برای فرد و حتی جامعه داشته باشد .

به گزارش خبرنگار صداوسیما از مرند تقی کرمی  گفت: زمانی ازدواج به بهترین نحو انجام می گیرد که به موقع صورت گیرد و در واقع فرد به بلوغ جسمی و فکری رسیده باشد .

وی در ادامه با اشاره به آفت های ازدواج زود هنگام تصریح کرد : ازدواج در سن پائین و عدم بلوغ فکری دختر و پسر می تواند مشکلاتی را برای خانواده ها وجامعهبوجود آورد  و امروزه طبق مستندات شهرستان مرند بیشترین آمار طلاق را در سنین دوران نامزدی  در استان آذر بایجانشرقی دارد  .

فرماندار ویژه مرند همچنین ضمن ابراز نگرانی از شیوع چندین ساله ازدواج در سنین پائین  در برخی از شهر های تابعه وروستاهای این  شهرستان گفت  : متاسفانه پدیده شوم ازدواج زود هنگام دختران کم سن و سال در این مناطق شهری وروستایی  رواج زیادی پیدا کرده که جای نگرانی دارد و باید برای جلوگیری از  اینمعضل برنامه ریزی های  لازمباید ازسوی آموزش و پرورش؛حوزه های علمیه ،خانه های بهداشتی وسایر اداراتی که در اینمسئله  دخیل هستند و می توانند در امر آموزش وفرهنگ سازی بسترهای لازم را برای خانواده ها  توسط کارشنان خبره فراهم کنند خواست بطور جدی دست بکار شوند

وی با اشاره به اینکه ازدواج در دین اسلام برآن تاکید شده است ،نه بطور اینکه زود هنگام و حتی رشد جسمانی در نوجوان چهارم ابتدایی و یا در مقطع راهنمایی موجبات معضلات فرهنگی و اجتماعی و حتی تربیتی را شاهد باشیم  باید فرهنگ سازی و اطلاع رسانی شود،چرا که رابطه تنگاتنگی بین سواد و فقر اقتصادی خانواده ها با ازدواج زود هنگام جوانان دارد ،و عدم آگاهی خانواده ها درپیامد ها و تاثیرات منفی  این پدیده شوم که از طرفی  والدین  آن را نوعی بار اضافی می دانند و از جانب دیگر  ازدواج زود هنگام مانع پیشرفت دختران شده و امکان تحصیل و آزادی های فردی را از آنها سلب می کند و تاثیرات منفی بسیاری بر ای تشکیل یک زندگی بدور از معضلات اجتماعی  دختران می گذارد

کرمی  گفت :  معضل ازدواج زود هنگام صرفا یک معضل فردی و خانوادگی نیست بلکه به دلیلآسیب های  زیانبار اجتماعی آن پیامد های ژنتیکی  زیادی هم از نظر سلامتی دارد. ،واین  مسئله به کل جامعه تلقی می شود و راه حل  جلو گیری از آسیبهای  اجتماعی ،وفرهنگی  ایجاد بستر های لازم بین خانواده ها در امرآموزش خطرات ناشی از اینگونه معضلات وترویج آموزه های دینی  را در آگاه سازی ازدواج های سهل وآسان با شرایط  سنی قانونی  را از جمله موارد  مهم  ذر جلو گیری از این پدیده شوم ذکر کرد .

۱۱۹