این مراسم بنماسبت گرامیداشت هفته معلم  فردا  جمعه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۸ صبح در قو ناخلار پارکی  به همت مدیریت آموزش و پرورش مرند و همکاری شهرداری مرند و اداره ورزش جوانان این شهر ستان برگزار و در خاتمه مراسم  به شرکت کننده گان به قید قرعه کشی جوایز ارزنده ای اهداءخواهد شد

این مراسم بنماسبت گرامیداشت هفته معلم  فردا  جمعه ۱۸ اردیبهشت از ساعت ۸ صبح در قو ناخلار پارکی  به همت مدیریت آموزش و پرورش مرند و همکاری شهرداری مرند و اداره ورزش جوانان این شهر ستان برگزار و در خاتمه مراسم  به شرکت کننده گان به قید قرعه کشی جوایز ارزنده ای اهداءخواهد شد

gpic50_13