همزمان با سراسر کشور انتخابات هیئت رئیسه جدید مجمع امور صنفی شهرستان مرند امروز برگزار شد : دراین انتخابات که از ساعت 12 ظهر امروز در محل اداره صنعت و معدن مرند با شرکت رو سای اتحادیه های مجمع صنفی شهرستان مرند برگزار شد اعضای جدید هیئت رئیسه به شرح ذیل انخاب شدند : 1-محمد […]

همزمان با سراسر کشور انتخابات هیئت رئیسه جدید مجمع امور صنفی شهرستان مرند امروز برگزار شد :

دراین انتخابات که از ساعت 12 ظهر امروز در محل اداره صنعت و معدن مرند با شرکت رو سای اتحادیه های مجمع صنفی شهرستان مرند برگزار شد اعضای جدید هیئت رئیسه به شرح ذیل انخاب شدند :

1-محمد حسین زنوزی با کسب 26 رای رئیس مجمع .

2-ابراهیم کوشش دوست با 23 رای نائب رئیس اول .

3-محمّد رضا اباذری با 22 رای نائب رئیس دوم .

4-حسین قدیمی سیه رود با 19رای.خزانه دار.

5-جعفر مستقیم با 19رای: د بیر.

همچنین آقایان شیخ السلامی و رنگریز اعضای عل البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند .

در این انتخابات مهندس شکورزاده نماینده فرمانداری دنیا دیده رئیس کمسیون نظارت  و سرگرد اسماعیلی رئیس اماکن حضور و نظارت کامل داشتند .