: معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند در گفتگو با خبر نگار ما  با اشاره به مشکلاتی که اخیر در طول چند ماه گذشته برای گارگران زحمت کش و فداکاری که در این واحد تولیدی بوجودآمده بود و 30 ماه بود که کارگران حقوق خودشان دریاغت نکرده بودند و در این مورد هم چندین  بار در فرمانداری و […]

 : معاون استاندار و فرماندار ویژه مرند در گفتگو با خبر نگار ما  با اشاره به مشکلاتی که اخیر در طول چند ماه گذشته برای گارگران زحمت کش و فداکاری که در این واحد تولیدی بوجودآمده بود و 30 ماه بود که کارگران حقوق خودشان دریاغت نکرده بودند و در این مورد هم چندین  بار در فرمانداری و حتی استانداری هم تجمع و خواهان حق جقوق خود شده بودند .گفت متاسفانه در این جریانات برخیسایتهای محلی و استانی با جو سازی تجمع کارگران تبریز کف مرندبالاخره پس از کش و قوسها، اعتراضات و اعتصابات، اخبار و شایعات امروز شاهد چرخش چرخهای تولید در کارخانه تبریز کف جان تازه ای گرفت
 

اعضای شورای تامین شهرستان مرند به همراه خبرنگاران محلی از کارخانه تبریز کف بازدید کردند و پس از بازدید معاون استاندار ، فاخر مالک کارخانه و نجف زاده مدیر کارخانه تبریز کف در ارتیاط با کارخانه به سوالات خبرنگار ران  پاسخ دادند.

یک از سیاستهای دولت تدبیر و امید ، حمایت از تولید کشور می باشد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مرند ضمن ابزار خرسندی از راه اندازی مجدد خط تولید کارخانه تبریز کف در گفتگو با خبرنگار ما کفت : در بازدید از این کارخانه به همراه اعضای محترم شورای تامین شهرستان مرند  و مدیریت کارخانه ، شاهد فعالیت دوباره کارخانه بوذیم و حای بسی خرسندی است که کارگران زحمت کش تبریز کف هم از روند فعلی اظهار رضایت داشتند.

کرمی در ادامه گفت : فرمانداری مرند کماکان از مجموعه های تولیدی شهرستان خمایت خواهد کردو این مهم یکی  از سیاستهای دولت تدبیر و امید ، حمایت از تولید کشور می باشد و ما بر این باوریم این واحد تولیدی با درایت مدیدیت جدید و همت کارگران زحمت کش خود با روند رو به رشد و ادامه تولید محصولات خود ، مظالبات به حق کارگران را پرداخت خواهد کرد و بدون شک در آینده ای نزدیک شاهد شکوفایی این واحد تولید در شهرستان مرند باشیم.

مشکل نقدینگی ، نتیجه تحریم ، تورم و افزایش حاملهای انرژی می باشد

هوشنگ فاخر مالک تبریز کف در گفتگو با خبرنگار ران  ، مشکل نقدینگی کارخانه را نتیجه تحریم ، تورم و افزایش حاملهای انرژی و افزایش نرخ ارز عنوان کرد و گفت :  با توجه به این مشکلات ، بیش از پنحاه درصد کارخانه های تولیدی به حالت تعطیل در آمده اند و بقیه کارخانه های تولید زیر سقف تولید خود به فالیت ادامه می دهند.

فاخر در ادامه افزود : با حمایت دکتر حسن نژاد نماینده محترم مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی توانستیم تا حدودی مشکلات اساسی کارخانه را بر طرف نمائیم و جای دارد از حمایتهای همه جانبه دکتر کرمی فرماندار محترم شهرستان مرند تقدیر و تشکر نمایم که حمایت ویژهای از بخش تولید دارند و امیدواریم با حمایت این عزیزان بار دیگر شاهد شکوفایی تبریز کف در آذربایجان و ایران باشیم.

هدف ما تولید پایدار و محصول با کبفیت است

مدیر جدید  کارخانه تبریز کف در گفتگو با خبرنگار ران ، ضمن تشکر از از حمایت مسئولین و همکاری کارگران زحمتکش تبریز کف گفت : با برنامه ریزیهای انجام گرفته طی بیست روز گذشته ، مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار تومان در قالب حقوق جاری و بسته مهر و بسته غذایی به کارگران پرداخت گردیده است.

دکتر نجف زاده در ادامه افزود : یکی از اهداف اصلی کارخانه بهینه سازی روند تولید و خرید مواد اولیه به مدت طولانی و دست یافتن به تولید پایدار است و بدون شک در سایه تولید پایدار و تولید محصول با کیفیت ، خواهیم توانست با گذشت زمان حقوق حاری کارکران را به موقع پرداخت نمائیم.

مدیر کارخانه تبریز کف  ضمن اظهار رضایت از اتحاد و همدلی کارکران در روند رو به رشد کارخانه گفت : انشالله در برنامه شش ماهه آینده با حمایت فرماندار محترم و اعضای محترم شورای تامین ، خواهیم  توانست از این مرحله گذر کنیم و تبریز کف را به عنوان برند برتر و درخشان صنعت آذربایجان و ایران معرفی کنیم.

 لازم به ذکر است تعدادی از کارگران تبریز کف در گفتگو با خبرنگاران ر ضمن اظهار رضایت از روند قعلی کارخانه و مدیریت جدید  ، اعلام کردند کارخانه تبریز کف را متعلق به خود می دانند و با اتحاد و همدلی در راستای تولید پایدار کارخانه همپای مدیریت تلاش خواهند کرد.

در پایان بازدید اعضای شورای تامین شهرستان مرند به همراه خبرنگاران در یک حمع صمیمی مهمان کارکران تبریز کف بودند و ناهار را در کنار همدیکر صرف کردند.

uvs141001-001 uvs141001-005 uvs141001-008 uvs141001-011 uvs141001-017 uvs141001-018 uvs141001-021 uvs141001-023 uvs141001-027 uvs141001-031 uvs141001-032 uvs141001-033 uvs141001-034 uvs141001-035 uvs141001-036 uvs141001-037