به گزارش اخبار به روز مرند :یمیر علی اشرف پوری حسینی” در واکنش به اظهارات “احمد علیرضا بیگی” گفت: اگر آقای بیگی سند مستدلی از اتهامات خود علیه بنده ارائه نکند از وی شکایت خواهم کرد. وی در ادامه افزود: کاش آقای بیگی مصداقی برای اتهامات خود مطرح می کرد. پوری حسینی گفت: این یکی […]

به گزارش اخبار به روز مرند :یمیر علی اشرف پوری حسینی” در واکنش به اظهارات “احمد علیرضا بیگی” گفت: اگر آقای بیگی سند مستدلی از اتهامات خود علیه بنده ارائه نکند از وی شکایت خواهم کرد.

وی در ادامه افزود: کاش آقای بیگی مصداقی برای اتهامات خود مطرح می کرد.

پوری حسینی گفت: این یکی از لجن ترین و پست ترین روش های تخریب افراد است که با مطرح کردن اتهامات کلی قصد دارند کسی را تخریب کنند. مگر خاندان آقای هاشمی نیازی به این کارها دارند؟ آقای بیگی دقیقاً بگوید فلان شرکت بزرگ دولتی را ورشکسته کردند بعد آقای هاشمی یا پسرانش آن را خریدند، مطمئن باشید اگر به سازمان خصوصی سازی مربوط باشد، من همه اسناد سازمان را در اختیار افکار عمومی قرار خواهم داد، اما اگر غیر از این باشد من به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی از شخص آقای بیگی به دادگاه شکایت خواهم کرد، کما اینکه قبلا از بزرگتر از ایشان هم شکایت کرده ام.

وی با تاکید بر اینکه در این قضیه کوتاه نمی آید، گفت: چرا این همه لجن پراکنی می کنید؟ آقای احمدی نژاد مرا از سازمان خصوصی سازی کنار گذاشت و من هم خیلی مردانه رفتم با ۱۵ نفر از دوستان یک شرکت تشکیل دادیم و شرکت مجتمع صنایع گوشتی اردبیل را از مزایده شرکت سرمایه گذاری بانک ملی خریدیم؛ کجای این ایراد دارد؟

پوری حسینی افزود: حتی اداره مبارزه با مفاسد اقتصادی ناجا برای ما پرونده تشکیل داد و ما در آن زمان توضیحات لازم را دادیم و آن ها از ما عذرخواهی کردند. متاسفانه یک عده افراد هستند که لجن پراکنی می کنند، خرید مجتمع گوشتی اردبیل جزو افتخارات من است امروز هم اگر کسی بیاید همان رقم ۱۰ سال قبل را به ما بدهد حاضر هستیم شرکت را به او واگذار کنیم.

گفتنی است احمد علیرضا بیگی در گفت و گویی که اخیراً با خبرنگاران نصر داشت، در خصوص واگذاری های صورت گرفته توسط سازمان خصوصی سازی گفت: «البته در بحث واگذاری صنایع موارد موفقی هم وجود داشته است. در زمان من فقط ماشین سازی از بابت بدهی های دولت به بانک صاردات واگذار شد. وی ادامه داد: من مسئله واگذاری صنایع را مسئله ای پیچیده و آلوده می بینم که در زمان آقای هاشمی اتفاق افتاد. گروهی در آن زمان واحدهای صنعتی بزرگ را با تغییرات مدیریتی ورشکسته کردند و بعد خودشان با کمترین قیمت آن ها را تصاحب کردند. بیگی با اشاره به نقش رئیس فعلی سازمان خصوصی سازی گفت: نمونه های متعددی برای این ادعایم دارم؛ همین رئیس سازمان خصوصی سازی فعلی، مبدع این جریان بود که این مسائل را پدید آورد.

وی ادامه داد: این آقا الان خودش در اردبیل واحدهایی را خریداری کرده است. در قضیه ماشین سازی هم باید بپرسید که چطور شده کل ماشین سازی با آن قیمت نازل به مزایده گذاشته شده و ماشین سازی را به این روز انداخته اند؟» (کاندید یار)