واگذاری زمین برایر سرمایه گذاران در بخشهای صنعتی و تولیدی در شهرک دوم شهرستان مرند تا آخر سالجاری آغاز می شود .  به گزارش خبرنگار صداو سیما از مرند :مدیر عامل شهرک های صنعتی استان با اعلام این خبر در جلسه بر رسی مشکلات شهرک صنعتی مرند برای جذب سرمایه گذار و ایجاد شغا برای […]

واگذاری زمین برایر سرمایه گذاران در بخشهای صنعتی و تولیدی در شهرک دوم شهرستان مرند تا آخر سالجاری آغاز می شود .

 به گزارش خبرنگار صداو سیما از مرند :مدیر عامل شهرک های صنعتی استان با اعلام این خبر در جلسه بر رسی مشکلات شهرک صنعتی مرند برای جذب سرمایه گذار و ایجاد شغا برای جوانان و جوینده گان کار در این شهرستان گفت شهرستان مرند از نظر صنعت و سرامیکی قابلیتهای مهمی برای توسعه اقتصا د در منطقه می تواند داشته باشد .

 عسگری در ادامه ازافزایش اعتبارات شهرک های صنعتی در استان خبر داد و گفت امسال میزان اعتباری که برای توسعه شهرک های صنعتی استان در نظر گرفته شده 15 میلیارد تومان می باشد که با توجه به سال تولید ملی و حمایت از کار سرمایه و ایرانی برنامه ریزیهای برای 50 شهرک موجود و فعال کردن آناه زمینه ایجاد اشتغال پایدار را فراهم آوریم . وی همچنین با اشاره به اینکه با حل مشکل 60 هکتاری شهرک صنعتی مرند در جوار این شهرک شاهد رشد و رونق بیشتر سرمایه گذاران در بخشهای مختلف صنعتی و تولیدی در این شهرستان خواهیم شد و هیچگونه محدودیتی برای واگزاری زمین از سوی شهرک های صنعتی نمی باشد گفت با اتمام طرح مطا لعه و زیر ساخت های شهرک دوم صنعتی شهرستان مرند تا آخر سال زمین در این شهرک برای سرمایه گذاران واگذار خواهد شد .

در این جلسه فرماندار مرند هم با اشاره به وجود کارخانه صنایع خاک چینی ایران و سرامیک در این شهرستان از راه اندازی 20واحد تولیدی درشهرک سرامیکی این شهرستان خبر داد و افزود متاسفانه یکی از مشکلات سرمایه گزاران واگذاری زمین از سوی شهرک های صنعتی استان می باشد که در شهرستانها هیچگونه قراردادو یا اختیاراتی برای واگذاری زمین مهیا نمی باشد همه قراردادها در استان انجام میگرددبدون اینکه با شهرستانها هماهنگی باشد رضوانی در ادامه برای راه اندازی و آماده سازی شهرک دوم مرند از اختصاص 40 میلیون تومان خبر داد و افزود واحدهای تولیدی که در شهرک فعالیت نمی کنند تا یک هفته مهلت دارند تا برای راه اندازی مجدد این کارگاهای تولیدی اقدام کنند در غیر این صورت خلع ید خواهند شد .

 وی شهرستان مرند را ازنظر معدن و سرامیک قطب مهم اقتصادی برای منطقه ذکر کرد و از سرمایه گزاران خواست برای سرمایه گزاری دربخش صنعت و معدن فرمانداری هیچگونه محدویتی نداردافزود با تصویب بین مدیر عامل شهرک های صنعتی استانو فرمانداری بدون معرفی فرمانداری زمینی برای سرمایه گزاران در شهرک های صنعتی واگزار نخواهد گفتنی است بدنبال پخش خبر در بخشهای خبری شبکه سهند مبنی بر مشکل معرض در ناحیه صنعتی زنوز این مشکل نیز امروز در این جلسه مطرح شد و قرار شد تا ده روز آینده زمین ناحیه صنعتی زنوز ازامور امور اراضی تحویل و عملیات اجرایی آن آغاز شود . ناحیه صنعتی زنوز در زمینی به وسعت 35 هکتار در منطقه خوش آب هوای گردشگری شهر زنوز می باشد که برای اجرای این طرح صنعتی در سالجاری 350میلیون تومان اعتبار اختصاص یافته است .