به گزازش پایگاه خبری اخبار به روز مزند  :عقیل قارداش زاده با حضور موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران و با شعار من یک سپاهی ام، توانست در مدت زمان ۵۱ ثانیه ۱۱۲ حرکت شنای سوئدی روی مشت را در کشور به نام خود ثبت کند. این رکورد در جهان پیشتر توسط ورزشکارانی از کشورهای روسیه […]

به گزازش پایگاه خبری اخبار به روز مزند  :عقیل قارداش زاده با حضور موسسه ثبت رکوردهای ملی ایران و با شعار من یک سپاهی ام، توانست در مدت زمان ۵۱ ثانیه ۱۱۲ حرکت شنای سوئدی روی مشت را در کشور به نام خود ثبت کند.

این رکورد در جهان پیشتر توسط ورزشکارانی از کشورهای روسیه و امریکا ثبت شده بود که آنها توانسته بودند ظرف یک دقیقه ۱۰۷ حرکت را به ثبت برسانند.
عقیل قارداش زاده کونگ فو کاردان ۴ سبک توآ، مربی و داور رسمی فدراسیون کونگ فو است که تاکنون موفق به ثبت ۵ رکورد ملی، ۷۴ حرکت شنای سوئدی در زمان ۳۰ ثانیه، مشت زنی به تعداد سه هزار و ۴۰۰ حرکت در زمان ۱۷دقیقه و ۳۰ ثانیه، تحمل دمای ۱۰۰ درجه سانتی گراد در مدت زمان ۲۰ دقیقه و ۴۵ ثانیه و تحمل دمای ۱۰۵ درجه سانتی گراد در مدت ۲۰ دقیقه و ۳۵ ثانیه شده است.