به گزارش اخبار به روز مرند :نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر دانشگاه سوره برگزیدگان خود را شناخت. به گزارش سینماخانه؛ در روز یکشنبه ۱۲ اسفند مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر دانشگاه سوره در سالن همایش های این دانشگاه برگزار و اسامی برگزیدگان بخش های مختلف این جشنواره اعلام شد.

نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر دانشگاه سوره برگزیدگان خود را شناخت.

بر اساس این گزارش ؛ در روز یکشنبه ۱۲ اسفند مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر دانشگاه سوره در سالن همایش های این دانشگاه برگزار و اسامی برگزیدگان بخش های مختلف این جشنواره اعلام شد.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

بخش نمایشنامه نویسی: هیئت داوران: محمد امیر یا

بخش نمایشنامه نویسی:

هیئت داوران: محمد امیر یار احمدی، نادر برهانی مرند و فارس باقری

بهترین نمایشنامه تألیفی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک تعلق گرفت به امیر ابراهیم زاده برای نمایشنامه “فردا در راه است” و پوریا حسنلو برای نمایشنامه ” پرواز عمودی…”

تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به ابراهیم عرب نژاد برای نمایشنامه “زمزمه مردگان”

بهترین نمایشنامه اقتباسی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به وحید رهجو و حسین ملکی برای نمایشنامه “ریچارد سوم”

تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به ابراهیم عرب نژاد برای نمایشنامه “بهار،تابستان،پاییز،زمستان”

بخش رپرتوار اجراهای کلاسی:

هیئت داوران: عباس جمالی، داوود بنی اردلان، حامد شفیع خواه

بهترین ایده پردازی :

لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به زهرا بلاغی برای نمایش “سرطان”

تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به میلاد گایکانی برای نمایش “هملت”

بهترین کارگردانی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به سیما تاجیک برای نمایش “باغ وحش شیشه ای”

تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به وحید آجرلو و رامین تارخ برای نمایش “خ توت”

بهترین بازیگری زن:

لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به فاطمه عباسی برای نمایش “آژدهاک”

در این بخش تندیس داده نشد

بهترین بازیگری مرد:

لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به شهاب رحمانی برای نمایش “حلزون”

در این بخش تندیس داده نشد

بخش تجربه های نو:

هیئت داوران: امیر راد و آزاده شاهمیری

بهترین طراحی ایده و اجرا:

تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به رامتین رشوند و مرضیه سلیمانی برای نمایش “…(سه نقطه)”

بخش صحنه:

هیئت داوران: پوریا کاکاوند، فارس باقری، الهام شکیب و سیاوش پاکراه

بهترین موسیقی:

لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به عماد یوسفی، امیرعلی شرباف و علیرضا نصیری برای نمایش “خاطرات یک دیکتاتور”

در این بخش تندیس داده نشد

بهترین طراحی لباس:

لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به هاجر اسماعیلی برای نمایش “حرف شور خانه”

در این بخش تندیس داده نشد

بهترین طراحی صحنه:

لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به شهاب رحمانی و پرنیا شمس برای نمایش “تطور”

تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به امیر محمد ابراهیمی برای نمایش “حرف شور خانه”

بهترین بازیگری زن:

لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به مهسا انجدانی برای نمایش “خاطرات یک دیکتاتور”

تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به پرنیا شمس برای نمایش “تطور”

بهترین بازیگر مرد:

لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک تعلق گرفت به بهراد سلاح ورزی برای نمایش “بر اساس داستان واقعی” و امیر کامران برای نمایش “مرزداران”

تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به شاهو رستمی برای نمایش “مرزداران”

بهترین نمایشنامه:

لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به شهاب رحمانی برای نمایش “تطور”

تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و جایزه نقدی تعلق گرفت به وحید رهجو و حسین ملکی برای نمایش “مرزداران”

بهترین کارگردانی:

تندیس جشنواره ، لوح تقدیر و جایزه نقدی به صورت مشترک تعلق گرفت به شهاب رحمانی و پرنیا شمس برای نمایش “تطور” و امیر محمد ابراهیمی برای نمایش “حرف شور خانه”

بدین ترتیب جشنواره تئاتر سوره به صورت رسمی به کار خود پایان داد.

نهمین جشنواره دانشجویی تئاتر دانشگاه سوره از ۲ تا ۱۰ اسفند به دبیری رضا مرشد برگزار شد