رئیس نظام پرستاری مرند و جلفا با اشاره به این که ضرب و شتم یک بهیار در بیمارستان آیت ا... کو هکمری توسط نماینده سازمان نظام پرستاری و مسئولین این بیمارستان پیگیری و دلجویی شد، اظهار داشت

 به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند :دکتر زینب فدایی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری با اشاره به خشونت هایی که اخیر علیه پرستاری شده و آمار آن رو به افزایش است ، گفت: با توجه به این که پرستاران در صف اول درمان قرار داشته و بیشترین ارتباط را با بیماران و همراهان آنان دارند، تمامی کمبودها از چشم پرستار دیده شده و مورد اهانت و بی مهری قرار می گیرند.

وی ادامه داد :  خشونت های علیه پرستاری تنها خشونت فیزیکی نبوده و شامل خشونت های کلامی نیز می شود و این خشونت ها فقط از سوی همراهان نیست و در برخی موارد، پزشکان که هم تیمی پرستاران نیز محسوب می شوند این خشونت ها را علیه جامعه پرستاری دارند.

عضو شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به  ضرب و شتم هایی که اخیرا در مرند اتفاق افتاده است، اظهار داشت: در بیمارستان آیت الله کمره ای  یکی از همکاران بهیار بخش نوزادان با ۲۷ سال سابقه کار توسط پدر یکی از نوزادان مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفته و با پرتاب شئی سخت، ایشان دچار مصدومیت شده است .

وی خاطر نشان کرد: این موضوع توسط نماینده تام الاختیار سازمان نظام پرستاری کشور و مسئولین بیمارستان پیگیری شده و خوشبختانه ضارب  به ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی محکوم شده است.