، بخشدار مرکزی گفت : گوشت قرمز به عنوان یکی از مهمترین منابع پروتئین حیوانی نقش اساسی در تامین امنیت غذایی و سلامت جامعه دارد .

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند : علی نیک نفس در جلسه ساماندهی کشتار دام در روستاها افزود : براساس آمار آلودگی میکروبی به ازاء هر سانتی متر بافت سلاخی و قصابی ده هزار تا صد هزار باکتری از پوست به لاشه سرایت می کند .

بخشدار مرکزی با اشاره به بیماریهای مشترک انسان و دام بیان داشت : بسیاری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام از طریق گوشت وفرآورده های گوشتی به انسان منتقل می شود لذا این امر از اهمیت ویژه و رعایت کامل اصول بهداشتی را می طلبد .

نیک نفس با تاکید بر دهیاران بر کنترل بیشتر ذبح ها گفت: دهیاران بر ذبح دام غیر قانونی و کشتار قانونی و سالم توجه بیشتری داشته باشند .

وی بیان داشت : دهیاران با قصابان روستای خود در مورد همکاری با اداره دامپزشکی ، دریافت پروانه ، رعایت اصول بهداشتی و ذبح سالم تذکرات لازم را بدهند .

بخشدار مرکزی با تاکید بر اینکه سلامتی مردم در اولولیت است گفت : سلامتی مردم در اولویت است و دهیاران به عنوان رکن اساسی روستا همکاری و توجه جدی به این موضوع داشته باشند .

وی گفت: توجیه و آموزش لازم برای قصابان در روستا ها توسط اداره دامپزشکی صورت گیرد و دهیاران همکاری لازم را داشته باشند .

نیک نفس با اشاره به ذبح غیر بهداشتی در برخی از روستا ها گفت: به علت ذبح غیر بهداشتی دام در برخی از روستا ها ، چندین مورد مشکلات بهداشتی در روستا ها مشاهده شده است .

وی ادامه داد : اداره دامپزشکی ضمن آموزش های لازم برای قصابان در روستا ها ، آموزش های لازم را جهت کنترل بهداشتی و اصول نگهداری ارائه کنند .

DSC_0005