جمعی از شهروندان مرندی صبح امروز به همراه امام جمعه – معاون استاندار و فرماندار ویژه – شهردار – فرمانده پادگان جناب سرهنگ اگبری و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای دولتی بمناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید صیاد شیرزای به تپگه شهداء (یوموری تپه)همراه با خانواده شرکت در پیاده روی خانوادگی در منطقه […]

جمعی از شهروندان مرندی صبح امروز به همراه امام جمعه – معاون استاندار و فرماندار ویژه – شهردار – فرمانده پادگان جناب سرهنگ اگبری و جمعی از مسئولین ادارات و نهادهای دولتی بمناسبت گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید صیاد شیرزای به تپگه شهداء (یوموری تپه)همراه با خانواده شرکت در پیاده روی خانوادگی در منطقه گردشگری تپه شهدا با شهیدان گرانقدرعهد و پیمان بسته و در خاتمه پس از سخنرانی امام جمعه و معاون استاندار وفرماندار ویژه مرند در مورد نقش ورزش ورزشهای همگانی در سلامت جسم و روان خانواده ووتاثیرات آن در جامعه مطالبی را بیان کردند و در خاتمه به قید قرعه به شرکت کننده گان جوایز دوچرخه – و جه نقد و لوازم ورزشی در بین شرکت کننده گان اهداء شد

15

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32