به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند : به نقل از خبرگزاری بسیج سپاه مرند آیین گرامیداشت سالروز عملیات والفجر ۸، روز حفاظت اطلاعات در سپاه، به همت حفاظت اطلاعات سپاه مرند، در محل نمازخانه این سپاه برگزار و از رزمندگان شرکت کننده در این عملیات تجلیل بشد.  

به گزارش پایگاه خبری اخبار به روز مرند : به نقل از خبرگزاری بسیج سپاه مرند آیین گرامیداشت سالروز عملیات والفجر ۸، روز حفاظت اطلاعات در سپاه، به همت حفاظت اطلاعات سپاه مرند، در محل نمازخانه این سپاه برگزار و از رزمندگان شرکت کننده در این عملیات تجلیل بشد.