در این بازدید سه ساعته که از کاروانسرای تاریخی یام ، هتل جهانگردی و ایرانگری ، خانه معلم ، ترمینال مسافربری ، رستورا های بین راهی ، کمپ استقبال از مسافرین نوروزی صورت گرفت ، نحوه خدمات رسانی مطلوب مورد بررسی و تقدیر قرار گرفته و نسبت به رفع نواقصات و کاستی های موجود اقدام شد .

به گزارش اخبار به روز مرند : به نقل از روابط عمومی فرمانداری مرند ،در راستای اجرای مصوبات ستاد اجرایی خدمات سفر و انجام سفر های نوروزی ، طرح بازدید از مجتمع های اقامتی ، رستوران های بین راهی ، نمازخانه ها، ترمینال مسافربری با حضور مهدوی مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی ، قاری زاده مدیر کل امور بازرسی ، امیری راد بخشدار مرکزی و جدایی رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی وگردشگری و لوایی معاون شهردار مرند انجام شد .

در این بازدید  سه ساعته که از کاروانسرای تاریخی یام ، هتل جهانگردی و ایرانگری ، خانه معلم ، ترمینال مسافربری ، رستورا های بین راهی ، کمپ استقبال از مسافرین نوروزی صورت گرفت ، نحوه خدمات رسانی مطلوب مورد بررسی  و تقدیر قرار گرفته و نسبت به رفع نواقصات و کاستی های موجود اقدام شد .

DSC_0007 DSC_0014 DSC_0018 DSC_0025 DSC_0027 DSC_0037 DSC_0041 DSC_0045  DSC_0053 DSC_0067 DSC_0073 DSC_0083 DSC_0091 DSC_0096 DSC_0106 DSC_0108DSC_0126 DSC_0145 DSC_0159 DSC_0163