به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مرند دکتر هاشمی عصر روز گذشته بهمراه معاونین این سازمان ضمن سفر به شهرستان مرند از مر کز نگهداری ترک اعتیاد معتادین استان در مرند و مرکز نگهداری معلولین ذهنی و جسمی موسسه سنگبران میشو مرند بازدید و از نزدیک با مشکلات آشنا شدند . در این سفر […]

به گزارش خبرنگار صدا و سیما از مرند دکتر هاشمی عصر روز گذشته بهمراه معاونین این سازمان ضمن سفر به شهرستان مرند از مر کز نگهداری ترک اعتیاد معتادین استان در مرند و مرکز نگهداری معلولین ذهنی و جسمی موسسه سنگبران میشو مرند بازدید و از نزدیک با مشکلات آشنا شدند .

در این سفر که با حضور دکتر محمد حسن نژاد نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس – معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند – مدیر کل بهزیستی استان و مسئولین اداره بهزیستی شهرستانهای مرند و جلفا و جمعی از خیران نیز حضور داشتند

18

1

2

3

4

6

7

12

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44