شهردار مرند گفت : آسفالت اول خیابان شهید رحایی یک میلیارد ریال اعتبار هرینه در داشته است  به گزارش اخبار به روز مرند : شهردار مرند با اشاره به اینکه طبق وعده ای به مردم شریف مرند و اهالی ساکنین محدوده خیابان شهید رجایی که بعلت اجرای پروژه جواهر چندین ماه بود که از نظر […]

شهردار مرند گفت : آسفالت اول خیابان شهید رحایی یک میلیارد ریال اعتبار هرینه در داشته است 

به گزارش اخبار به روز مرند : شهردار مرند با اشاره به اینکه طبق وعده ای به مردم شریف مرند و اهالی ساکنین محدوده خیابان شهید رجایی که بعلت اجرای پروژه جواهر چندین ماه بود که از نظر ترافیک و تردد خودرو ها و مخصوصا برای اصناف و کسبه مخدوده این طرح مشکلاتی را  بو جود آورده بود  . عملیات آماده سازی و آسفالت این خیابان از شب گذشته آغاز و در مدن ۲۴ ساعت برای تردد خودرو ها امکان میسر خواهد شد .

رسول حسین زاده در ادامه بابیان اینکه آسفالت این پروژه بر عهده پیمانکار  محترم جواهر بود ، ولی با تعامل شهرداری جهت رفاه حال شهروندان با بکار بردن بیش از ۴۰۰ تن آسفالت  بطول ۲هزار متربع جمعا  با هزینه یک میلیارد ریا ل این طرخ را عملیاتی کرد .

وی ضمن تقدیر و تشکر از صبر و بردباری شهروندان و اصناف و کسبه مجاور این خیابان اظهار داشت با توجه به اینکه شهرداری برای تامین قیر و آسفالت با مشکلات مالی مواجه است ولی اولویت خدمتگذاری بی منت یکی از وظایف خادمین شهرداری است که اینشالا با مشارکت عموم شهروندان شاهد انجام سایر طرحها ی عمرانی و خدمات رسانی به شهر.وندان خواهیم شد .

۸۴ ۸۵  ۹۰ ۸۷۸۹

۸۸۹۰۹۷  ۹۴

۹۷