مردم ولایت مدار شهرستان مرند امروز در اربعین سید سالار شهیدان همزمان سزاسر مسلمانان جهان فریاد یا حسین سرداده و به عزاداری و سینه زنی پرداختند                                                           […]

مردم ولایت مدار شهرستان مرند امروز در اربعین سید سالار شهیدان همزمان سزاسر مسلمانان جهان فریاد یا حسین سرداده و به عزاداری و سینه زنی پرداختند

 

 

uvs141213-020

DSCF9724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCF9737

uvs141213-020

uvs141213-025

uvs141213-028

 

DSCF9737

DSCF9706