مردم متدین و ولایت مدار شهر ستان مرند در تا سوسالار شهیدان ابا عبداله الحسسن (ع)و 72 تن از یاران باوفایش غرق در ماتم عزا شده ودر تاسوعای حیینی با برگزاری مراسم های عزاداری  و سینه زنی و اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حجت السلام نهمت زاده در میدان امام خمینی این شهر برپا […]

مردم متدین و ولایت مدار شهر ستان مرند در تا سوسالار شهیدان ابا عبداله الحسسن (ع)و 72 تن از یاران باوفایش غرق در ماتم عزا شده ودر تاسوعای حیینی با برگزاری مراسم های عزاداری  و سینه زنی و اقامه نماز ظهر عاشورا به امامت حجت السلام نهمت زاده در میدان امام خمینی این شهر برپا نمودند

uvs141104-015 uvs141104-016 uvs141104-018 uvs141104-019 uvs141104-020 uvs141104-021 uvs141104-023 uvs141104-024 uvs141104-025 uvs141104-027 uvs141104-028 uvs141104-029 uvs141104-030 uvs141104-031 uvs141104-032 uvs141104-033 uvs141105-034 uvs141105-035 uvs141105-036 uvs141104-011 uvs141104-012 uvs141104-013 uvs141104-014 uvs141105-002 uvs141105-003 uvs141105-004 uvs141105-005 uvs141105-006 uvs141105-007 uvs141105-037 uvs141105-038 uvs141105-039 uvs141105-040 uvs141105-041 uvs141105-042 uvs141105-044 uvs141105-046